โครงการ การป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ชุมชนสันติภาพ

หมวดหมู่ : ข่าวสารกิจกรรม ลงข่าวเมื่อ : วันที่ 29 เดือน กรกฏาคม พ.ศ. 2563, จำนวนคนดู : 223
ลดขนาดตัวอักษรเพิ่มขนาดตัวอักษร  สั่งพิมพ์ข่าวนี้

นายไพฑูรย์  โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร ได้มอบหมายให้ นายบุญส่ง  ทิวงค์ษา ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และ นายธวัชชัย สุปินะ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร  ร่วมเป็นประธานในการเปิดโครงการ การป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ชุมชนสันติภาพ ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2563 ณ.ศาลารวมใจภักดิ์ชุมชนสันติภาพ

ไฟล์ภาพประกอบ

โรคพิษสุนัขบ้าสันติภาพ_200729.jpgโรคพิษสุนัขบ้าสันติภาพ_200729_0.jpgโรคพิษสุนัขบ้าสันติภาพ_200729_1.jpgโรคพิษสุนัขบ้าสันติภาพ_200729_2.jpgโรคพิษสุนัขบ้าสันติภาพ_200729_3.jpgโรคพิษสุนัขบ้าสันติภาพ_200729_4.jpgโรคพิษสุนัขบ้าสันติภาพ_200729_5.jpgโรคพิษสุนัขบ้าสันติภาพ_200729_6.jpgโรคพิษสุนัขบ้าสันติภาพ_200729_7.jpgโรคพิษสุนัขบ้าสันติภาพ_200729_8.jpgโรคพิษสุนัขบ้าสันติภาพ_200729_9.jpgโรคพิษสุนัขบ้าสันติภาพ_200729_10.jpgโรคพิษสุนัขบ้าสันติภาพ_200729_11.jpgโรคพิษสุนัขบ้าสันติภาพ_200729_13.jpgโรคพิษสุนัขบ้าสันติภาพ_200729_15.jpgโรคพิษสุนัขบ้าสันติภาพ_200729_16.jpgโรคพิษสุนัขบ้าสันติภาพ_200729_17.jpg

ข่าวสารกิจกรรมอื่น ๆ