โครงการ หน้าบ้านสวยงาม ในบ้านน่าอยู่ นอกบ้านมีกิน ชุมชนย่าเป้าปลอดโรคไข้เลือดออก

หมวดหมู่ : ข่าวสารกิจกรรม ลงข่าวเมื่อ : วันที่ 29 เดือน กรกฏาคม พ.ศ. 2563, จำนวนคนดู : 95
ลดขนาดตัวอักษรเพิ่มขนาดตัวอักษร  สั่งพิมพ์ข่าวนี้

นายไพฑูรย์  โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร ได้มอบหมายให้ นายบุญเรือน  เครือวิยะ เลขานายกเทศมนตรี เป็นประธานในการเปิดโครงการ หน้าบ้านสวยงาม ในบ้านน่าอยู่ นอกบ้านมีกิน ชุมชนย่าเป้าปลอดโรคไข้เลือดออก วันที่ 26 กรกฎาคม 2563 ณ.ศาลาเอนกประสงค์โรงเรียนเก่าบ้านย่าเป้า

ไฟล์ภาพประกอบ

ไข้เลือดออกบ้านย่าเป้า_200729_0.jpgไข้เลือดออกบ้านย่าเป้า_200729.jpgไข้เลือดออกบ้านย่าเป้า_200729_2.jpgไข้เลือดออกบ้านย่าเป้า_200729_5.jpgไข้เลือดออกบ้านย่าเป้า_200729_7.jpgไข้เลือดออกบ้านย่าเป้า_200729_11.jpgไข้เลือดออกบ้านย่าเป้า_200729_13.jpgไข้เลือดออกบ้านย่าเป้า_200729_14.jpgไข้เลือดออกบ้านย่าเป้า_200729_16.jpgไข้เลือดออกบ้านย่าเป้า_200729_19.jpgไข้เลือดออกบ้านย่าเป้า_200729_30.jpgไข้เลือดออกบ้านย่าเป้า_200729_24.jpgไข้เลือดออกบ้านย่าเป้า_200729_38.jpgไข้เลือดออกบ้านย่าเป้า_200729_39.jpgไข้เลือดออกบ้านย่าเป้า_200729_34.jpg

ข่าวสารกิจกรรมอื่น ๆ