โครงการ ประชาชนร่วมใจแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกชุมชนไร่สันติสุข

หมวดหมู่ : ข่าวสารกิจกรรม ลงข่าวเมื่อ : วันที่ 29 เดือน กรกฏาคม พ.ศ. 2563, จำนวนคนดู : 196
ลดขนาดตัวอักษรเพิ่มขนาดตัวอักษร  สั่งพิมพ์ข่าวนี้

นายไพฑูรย์  โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร ได้มอบหมายให้ นายวันชัย  อินทะนัก สมาชิกสภาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร เป็นประธานในการเปิดโครงการ ประชาชนร่วมใจแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกชุมชนไร่สันติสุข ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2563 ณ.ศาลาเอนกประสงค์วัดไร่สันติสุข

ไฟล์ภาพประกอบ

โครงการไข้เลือดออก ไร่สันติสุข_200729_3.jpgโครงการไข้เลือดออก ไร่สันติสุข_200729_5.jpgโครงการไข้เลือดออก ไร่สันติสุข_200729_7.jpgโครงการไข้เลือดออก ไร่สันติสุข_200729_6.jpgโครงการไข้เลือดออก ไร่สันติสุข_200729_9.jpgโครงการไข้เลือดออก ไร่สันติสุข_200729_10.jpgโครงการไข้เลือดออก ไร่สันติสุข_200729_13.jpgโครงการไข้เลือดออก ไร่สันติสุข_200729_14.jpgโครงการไข้เลือดออก ไร่สันติสุข_200729_16.jpgโครงการไข้เลือดออก ไร่สันติสุข_200729_19.jpgโครงการไข้เลือดออก ไร่สันติสุข_200729_11.jpg

ข่าวสารกิจกรรมอื่น ๆ