โครงการ ประชาชนร่วมใจแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออก ชุมชนไร่ข่วงเปา

หมวดหมู่ : ข่าวสารกิจกรรม ลงข่าวเมื่อ : วันที่ 30 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2563, จำนวนคนดู : 109
ลดขนาดตัวอักษรเพิ่มขนาดตัวอักษร  สั่งพิมพ์ข่าวนี้

นายไพฑุรย์  โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร ได้มอบหมายให้ นายสมยศ  โพธิ์ทอง ประธานสภาเทศบาลเมืองเขลางค์นครเป็นประธานในการเปิดโครงการ ประชาชนร่วมใจแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออก ชุมชนไร่ข่วงเปา ในวันที่ 28 มิถุนายน 2563 ณ.ศาลาเอนกประสงค์ชุมชนไร่ข่วงเปา

ไฟล์ภาพประกอบ

โครงการไข้เลือดออก ไร่ข่วงเปา_200629.jpgโครงการไข้เลือดออก ไร่ข่วงเปา_200629_7.jpgโครงการไข้เลือดออก ไร่ข่วงเปา_200629_6.jpgโครงการไข้เลือดออก ไร่ข่วงเปา_200629_8.jpgโครงการไข้เลือดออก ไร่ข่วงเปา_200629_9.jpgโครงการไข้เลือดออก ไร่ข่วงเปา_200629_10.jpgโครงการไข้เลือดออก ไร่ข่วงเปา_200629_12.jpgโครงการไข้เลือดออก ไร่ข่วงเปา_200629_11.jpgโครงการไข้เลือดออก ไร่ข่วงเปา_200629_13.jpgโครงการไข้เลือดออก ไร่ข่วงเปา_200629_14.jpgโครงการไข้เลือดออก ไร่ข่วงเปา_200629_16.jpgโครงการไข้เลือดออก ไร่ข่วงเปา_200629_15.jpg

ข่าวสารกิจกรรมอื่น ๆ