โครงการ ประชาชนร่วมใจแก้ไขปัญหาเชิงรุกในการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก ชุมชนหมอสม วังแคว้ง

หมวดหมู่ : ข่าวสารกิจกรรม ลงข่าวเมื่อ : วันที่ 30 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2563, จำนวนคนดู : 68
ลดขนาดตัวอักษรเพิ่มขนาดตัวอักษร  สั่งพิมพ์ข่าวนี้

นายไพฑูรย์  โพธ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร ได้มอบหมายให้ นายวันชัย  อินทะนัก  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร เป็นประธานในการเปิดโครงการ ประชาชนร่วมใจแก้ไขปัญหาเชิงรุกในการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก ชุมชนหมอสม วังแคว้ง ในวันที่ 28 มิถุนายน 2563 ณ.สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนบ้านหมอสม วังแคว้ง

ไฟล์ภาพประกอบ

ไข้เลือดออก หมอสม-วังแคว้ง_200629.jpgไข้เลือดออก หมอสม-วังแคว้ง_200629_0.jpgไข้เลือดออก หมอสม-วังแคว้ง_200629_1.jpgไข้เลือดออก หมอสม-วังแคว้ง_200629_2.jpgไข้เลือดออก หมอสม-วังแคว้ง_200629_3.jpgไข้เลือดออก หมอสม-วังแคว้ง_200629_6.jpgไข้เลือดออก หมอสม-วังแคว้ง_200629_7.jpgไข้เลือดออก หมอสม-วังแคว้ง_200629_10.jpgไข้เลือดออก หมอสม-วังแคว้ง_200629_11.jpgไข้เลือดออก หมอสม-วังแคว้ง_200629_9.jpgไข้เลือดออก หมอสม-วังแคว้ง_200629_8.jpg

ข่าวสารกิจกรรมอื่น ๆ