โครงการ ประชาชนร่วมใจแก้ไขปัญหาเชิงรุกในการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก ชุมชนปงแสนทอง

หมวดหมู่ : ข่าวสารกิจกรรม ลงข่าวเมื่อ : วันที่ 30 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2563, จำนวนคนดู : 112
ลดขนาดตัวอักษรเพิ่มขนาดตัวอักษร  สั่งพิมพ์ข่าวนี้

นายไพฑูรย์  โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร ได้มอบหมายให้ นายบุญเรือน  เครือวิยะ เลขานายกเทศมนตรีเมืองเขลางคืนคร เป็นประธานในการเปิดโครงการ ประชาชนร่วมใจแก้ไขปัญหาเชิงรุกในการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก ชุมชนปงแสนทอง ในวันที่ 28 มิถุนายน 2563 ณ.ศาลาเอนกประสงค์บ้านปงแสนทอง

ไฟล์ภาพประกอบ

ไข้เลือดออก ปงแสนทอง_200629_0.jpgไข้เลือดออก ปงแสนทอง_200629_1.jpgไข้เลือดออก ปงแสนทอง_200629_3.jpgไข้เลือดออก ปงแสนทอง_200629_7.jpgไข้เลือดออก ปงแสนทอง_200629_8.jpgไข้เลือดออก ปงแสนทอง_200629_12.jpgไข้เลือดออก ปงแสนทอง_200629_19.jpgไข้เลือดออก ปงแสนทอง_200629_14.jpgไข้เลือดออก ปงแสนทอง_200629_11.jpgไข้เลือดออก ปงแสนทอง_200629_15.jpgไข้เลือดออก ปงแสนทอง_200629_1.jpg

ข่าวสารกิจกรรมอื่น ๆ