โครงการ การส่งเสริมการใช้ยาอย่างปลอดภัยในชุมชน รพ.สต.บ้านโทกหัวช้าง ครั้งที่ 2

หมวดหมู่ : ข่าวสารกิจกรรม ลงข่าวเมื่อ : วันที่ 30 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2563, จำนวนคนดู : 14
ลดขนาดตัวอักษรเพิ่มขนาดตัวอักษร  สั่งพิมพ์ข่าวนี้

นายธาราเงิน  จันทร์คำ รองนายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร เป็นประธารในการเปิด โครงการ การส่งเสริมการใช้ยาอย่างปลอดภัยในชุมชน รพ.สต.บ้านโทกหัวช้าง ครั้งที่ 2 ในวันที่ 28 มิถุนายน 2563 ณ.ห้องประชุม รพ.สต.บ้านโทกหัวช้าง

ไฟล์ภาพประกอบ

การใช้ยาโทกหัวช้างรุ่น2_200629.jpgการใช้ยาโทกหัวช้างรุ่น2_200629_0.jpgการใช้ยาโทกหัวช้างรุ่น2_200629_1.jpgการใช้ยาโทกหัวช้างรุ่น2_200629_2.jpgการใช้ยาโทกหัวช้างรุ่น2_200629_3.jpgการใช้ยาโทกหัวช้างรุ่น2_200629_4.jpgการใช้ยาโทกหัวช้างรุ่น2_200629_8.jpgการใช้ยาโทกหัวช้างรุ่น2_200629_7.jpgการใช้ยาโทกหัวช้างรุ่น2_200629_12.jpgการใช้ยาโทกหัวช้างรุ่น2_200629_14.jpgการใช้ยาโทกหัวช้างรุ่น2_200629_15.jpg

ข่าวสารกิจกรรมอื่น ๆ