โครงการ การส่งเสริมการใช้ยาอย่างปลอดภัยในชุมชน รพ.สต.บ้านโทกหัวช้าง

หมวดหมู่ : ข่าวสารกิจกรรม ลงข่าวเมื่อ : วันที่ 30 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2563, จำนวนคนดู : 29
ลดขนาดตัวอักษรเพิ่มขนาดตัวอักษร  สั่งพิมพ์ข่าวนี้

นายไพฑูรย์  โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร ได้มอบหมายให้ นายธวัชชัย  สุปินะ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร เป็นประธานในการเปิดโครงการ การส่งเสริมการใช้ยาอย่างปลอดภัยในชุมชน รพ.สต.บ้านโทกหัวช้าง ครั้งที่ 1 ในวันที่ 27 มิถุนายน 2563 ณ.ห้องประชุม รพ.สต.บ้านโทกหัวช้าง

ไฟล์ภาพประกอบ

การใช้ยา รพ.สต.โทกหัวช้าง_200629.jpgการใช้ยา รพ_0.สต.โทกหัวช้าง_200629.jpgการใช้ยา รพ_1.สต.โทกหัวช้าง_200629.jpgการใช้ยา รพ_2.สต.โทกหัวช้าง_200629.jpgการใช้ยา รพ_3.สต.โทกหัวช้าง_200629.jpgการใช้ยา รพ_7.สต.โทกหัวช้าง_200629.jpgการใช้ยา รพ_9.สต.โทกหัวช้าง_200629.jpgการใช้ยา รพ_10.สต.โทกหัวช้าง_200629.jpgการใช้ยา รพ_12.สต.โทกหัวช้าง_200629.jpgการใช้ยา รพ_14.สต.โทกหัวช้าง_200629.jpg

ข่าวสารกิจกรรมอื่น ๆ