โครงการ ประชาชนร่วมใจแก้ไขปัญหาเชิงรุกในการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก ชุมชนหนองบัว

หมวดหมู่ : ข่าวสารกิจกรรม ลงข่าวเมื่อ : วันที่ 22 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2563, จำนวนคนดู : 33
ลดขนาดตัวอักษรเพิ่มขนาดตัวอักษร  สั่งพิมพ์ข่าวนี้

นายไพฑูรย์  โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร ได้มอบหมายให้ นายสมยศ  โพธิ์ทอง ประธานสภาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร เป็นประธานในการเปิดโครงการ ประชาชนร่วมใจแก้ไขปัญหาเชิงรุกในการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก ชุมชนหนองบัว ในวันที่ 21 มิถุนายน 2563 ณ.ศาลาเอนกปนะสงค์บ้านหนองบัว

ไฟล์ภาพประกอบ

คก.ไข้เลือดออก ชุมชนหนองบัว_200622_0006.jpgคก.ไข้เลือดออก ชุมชนหนองบัว_200622_0013.jpgคก.ไข้เลือดออก ชุมชนหนองบัว_200622_0017.jpgคก.ไข้เลือดออก ชุมชนหนองบัว_200622_0018.jpgคก.ไข้เลือดออก ชุมชนหนองบัว_200622_0020.jpgคก.ไข้เลือดออก ชุมชนหนองบัว_200622_0023.jpgคก.ไข้เลือดออก ชุมชนหนองบัว_200622_0026.jpgคก.ไข้เลือดออก ชุมชนหนองบัว_200622_0027.jpgคก.ไข้เลือดออก ชุมชนหนองบัว_200622_0035.jpgคก.ไข้เลือดออก ชุมชนหนองบัว_200622_0031.jpg

ข่าวสารกิจกรรมอื่น ๆ