โครงการ ประชาชนร่วมใจแก้ไขปัญหาเชิงรุกในการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก ชุมชนศรีก้ำ

หมวดหมู่ : ข่าวสารกิจกรรม ลงข่าวเมื่อ : วันที่ 22 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2563, จำนวนคนดู : 27
ลดขนาดตัวอักษรเพิ่มขนาดตัวอักษร  สั่งพิมพ์ข่าวนี้

นายไพฑูรย์  โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร ได้มอบหมายให้ นายวันชัย  อินทะนัก สมาชิกสภาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ได้เป็นประธานในการเปิดโครงการ ประชาชนร่วมใจแก้ไขปัญหาเชิงรุกในการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก ชุมชนศรีก้ำ ในวันที่ 21 มิถุนายน 2563 ณ.ศาลาเอนกประสงค์บ้านศรีก้ำ

ไฟล์ภาพประกอบ

ไข้เลือดออก ศรีก้ำ_200622_0001.jpgไข้เลือดออก ศรีก้ำ_200622_0003.jpgไข้เลือดออก ศรีก้ำ_200622_0004.jpgไข้เลือดออก ศรีก้ำ_200622_0006.jpgไข้เลือดออก ศรีก้ำ_200622_0010.jpgไข้เลือดออก ศรีก้ำ_200622_0011.jpgไข้เลือดออก ศรีก้ำ_200622_0015.jpgไข้เลือดออก ศรีก้ำ_200622_0017.jpgไข้เลือดออก ศรีก้ำ_200622_0014.jpg

ข่าวสารกิจกรรมอื่น ๆ