โครงการ ประชาชนร่วมใจแก้ไขปัญหาเชิงรุกในการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก ชุมชนแม่กืย

หมวดหมู่ : ข่าวสารกิจกรรม ลงข่าวเมื่อ : วันที่ 22 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2563, จำนวนคนดู : 29
ลดขนาดตัวอักษรเพิ่มขนาดตัวอักษร  สั่งพิมพ์ข่าวนี้

นายไพฑูรย์  โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร ได้มอบหมายให้ นางพรทิพย์  ว่องเชิงค้า สมาชิกสภาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ได้เป็นประธานในการเปิดโครงการ ประชาชนร่วมใจแก้ไขปัญหาเชิงรุกในการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก ชุมชนแม่กืย ในวันที่ 21 มิถุนายน 2563 ณ.ศาลาเอนกประสงค์บ้านแม่กืย

ไฟล์ภาพประกอบ

ไข้เลือดออก บ้านแม่กืย_200622_0026.jpgไข้เลือดออก บ้านแม่กืย_200622_0025.jpgไข้เลือดออก บ้านแม่กืย_200622_0024.jpgไข้เลือดออก บ้านแม่กืย_200622_0023.jpgไข้เลือดออก บ้านแม่กืย_200622_0022.jpgไข้เลือดออก บ้านแม่กืย_200622_0014.jpgไข้เลือดออก บ้านแม่กืย_200622_0020.jpgไข้เลือดออก บ้านแม่กืย_200622_0010.jpgไข้เลือดออก บ้านแม่กืย_200622_0009.jpgไข้เลือดออก บ้านแม่กืย_200622_0002.jpgไข้เลือดออก บ้านแม่กืย_200622_0005.jpgไข้เลือดออก บ้านแม่กืย_200622_0006.jpgไข้เลือดออก บ้านแม่กืย_200622_0008.jpgไข้เลือดออก บ้านแม่กืย_200622_0002.jpg

ข่าวสารกิจกรรมอื่น ๆ