โครงการ ประชาชนร่วมใจแก้ไขปัญหาเชิงรุกในการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก ชุมชนลำปางกลางตะวันตก

หมวดหมู่ : ข่าวสารกิจกรรม ลงข่าวเมื่อ : วันที่ 22 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2563, จำนวนคนดู : 23
ลดขนาดตัวอักษรเพิ่มขนาดตัวอักษร  สั่งพิมพ์ข่าวนี้

นายไพฑูรย์  โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร ได้มอบหมายให้ นายนาคิน  อินทะปันโญ  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร เป็นประธานในการเปิดโครงการ ประชาชนร่วมใจแก้ไขปัญหาเชิงรุกในการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก ชุมชนลำปางกลางตะวันตก ในวันที่ 20 มิถุนายน 2563 ณ.ศาลาเอนกประสงค์วัดบ้านลำปางกลางตะวันตก

ไฟล์ภาพประกอบ

ไข้เลือดออก บ้านลำปางกลางตะวันตก_200622_0001.jpgไข้เลือดออก บ้านลำปางกลางตะวันตก_200622_0002.jpgไข้เลือดออก บ้านลำปางกลางตะวันตก_200622_0003.jpgไข้เลือดออก บ้านลำปางกลางตะวันตก_200622_0004.jpgไข้เลือดออก บ้านลำปางกลางตะวันตก_200622_0005.jpgไข้เลือดออก บ้านลำปางกลางตะวันตก_200622_0006.jpgไข้เลือดออก บ้านลำปางกลางตะวันตก_200622_0007.jpgไข้เลือดออก บ้านลำปางกลางตะวันตก_200622_0008.jpgไข้เลือดออก บ้านลำปางกลางตะวันตก_200622_0009.jpgไข้เลือดออก บ้านลำปางกลางตะวันตก_200622_0010.jpgไข้เลือดออก บ้านลำปางกลางตะวันตก_200622_0011.jpg

ข่าวสารกิจกรรมอื่น ๆ