โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่มเสี่ยงฌรคความดันโลหิตสูง ชุมชนไร่นาน้อย ปี2563

หมวดหมู่ : ข่าวสารกิจกรรม ลงข่าวเมื่อ : วันที่ 23 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2563, จำนวนคนดู : 373
ลดขนาดตัวอักษรเพิ่มขนาดตัวอักษร  สั่งพิมพ์ข่าวนี้

นายไพฑูรย์  โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร ได้มอบหมายให้ นางพรทิพย์  ว่องเชิงค้า สมาชิกสภาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร เป็นประธานในการเปิดโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่มเสี่ยงฌรคความดันโลหิตสูง ชุมชนไร่นาน้อย ปี2563 ในวันที่ 22 มีนาคม 2563 ณ.ศาลาเอนกประสงค์ชุมชนไร่นาน้อย

ไฟล์ภาพประกอบ

โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ชุมชนไร่นาน้อ_1.jpgโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ชุมชนไร่นาน้อ_9.jpgโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ชุมชนไร่นาน้อ_12.jpgโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ชุมชนไร่นาน้อ_21.jpgโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ชุมชนไร่นาน้อ_22.jpgโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ชุมชนไร่นาน้อ_23.jpgโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ชุมชนไร่นาน้อ_28.jpgโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ชุมชนไร่นาน้อ_29.jpgโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ชุมชนไร่นาน้อ_26.jpgโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ชุมชนไร่นาน้อ_0.jpgโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ชุมชนไร่นาน้อ_1.jpg

ข่าวสารกิจกรรมอื่น ๆ