โครงการ ประชาชนร่วมใจแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกชุมชนบ้านกาดโป่ง

หมวดหมู่ : ข่าวสารกิจกรรม ลงข่าวเมื่อ : วันที่ 23 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2563, จำนวนคนดู : 78
ลดขนาดตัวอักษรเพิ่มขนาดตัวอักษร  สั่งพิมพ์ข่าวนี้

นายไพฑูรย์  โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร ได้มอบหมายให้ นายสมยศ  โพธิ์ทอง ประธานสภาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร  เป็นประธานในการเปิดโครงการ ประชาชนร่วมใจแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกชุมชนบ้านกาดโป่ง ในวันที่ 21 มีนาคม 2563 ณ.ศาลาเอนกประสงค์บ้านกาดโป่ง

ไฟล์ภาพประกอบ

ceedea60f8dce9e72fd3a1dd18b21a4c8_18827263_200323_0009.jpgceedea60f8dce9e72fd3a1dd18b21a4c8_18827263_200323_0010.jpgceedea60f8dce9e72fd3a1dd18b21a4c8_18827263_200323_0015.jpgceedea60f8dce9e72fd3a1dd18b21a4c8_18827263_200323_0020.jpgceedea60f8dce9e72fd3a1dd18b21a4c8_18827263_200323_0021.jpgceedea60f8dce9e72fd3a1dd18b21a4c8_18827263_200323_0025.jpgceedea60f8dce9e72fd3a1dd18b21a4c8_18827263_200323_0024.jpgceedea60f8dce9e72fd3a1dd18b21a4c8_18827263_200323_0011.jpg

ข่าวสารกิจกรรมอื่น ๆ