โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่มเสี่ยงฌรคความดันโลหิตสูง ชุมชนสำเภา ปี2563

หมวดหมู่ : ข่าวสารกิจกรรม ลงข่าวเมื่อ : วันที่ 23 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2563, จำนวนคนดู : 344
ลดขนาดตัวอักษรเพิ่มขนาดตัวอักษร  สั่งพิมพ์ข่าวนี้

นายไพฑูรย์  โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร ได้มอบหมายให้ นางพรทิพย์  ว่องเชิงค้า สมาชิกสภาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร เป็นประธานในการเปิดโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่มเสี่ยงฌรคความดันโลหิตสูง ชุมชนสำเภา ปี2563 ในวันที่ 21 มีนาคม 2563 ณ.ศาลาเอนกประสงค์วัดบ้านสำเภา

ไฟล์ภาพประกอบ

คก.ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมบ้านสำเภา_200323_0004.jpgคก.ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมบ้านสำเภา_200323_0002.jpgคก.ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมบ้านสำเภา_200323_0001.jpgคก.ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมบ้านสำเภา_200323_0003.jpgคก.ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมบ้านสำเภา_200323_0005.jpgคก.ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมบ้านสำเภา_200323_0017.jpgคก.ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมบ้านสำเภา_200323_0008.jpgคก.ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมบ้านสำเภา_200323_0011.jpgคก.ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมบ้านสำเภา_200323_0013.jpgคก.ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมบ้านสำเภา_200323_0009.jpg

ข่าวสารกิจกรรมอื่น ๆ