โครงการ เฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคไวรัสโคโลนา 19 (COVID-19) ภาคีสุขภาพ รพ.สต.บ้านศรีหมวดเกล้า

หมวดหมู่ : ข่าวสารกิจกรรม ลงข่าวเมื่อ : วันที่ 16 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2563, จำนวนคนดู : 2261
ลดขนาดตัวอักษรเพิ่มขนาดตัวอักษร  สั่งพิมพ์ข่าวนี้

นายไพฑูรย์  โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร ได้มอบหมายให้ นายน้อม  สุวรรณวงค์ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร เป็นประธานในการเปิดโครงการ เฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคไวรัสโคโลนา 19 (COVID-19) ภาคีสุขภาพ รพ.สต.บ้านศรีหมวดเกล้า  ณ.ห้องประชุม รพ.สต.บ้านศรีหมวดเกล้า

ไฟล์ภาพประกอบ

คก.ป้องกันไวรัสโควิค-19 รพ.สต.บ้านศรีหมวดเกล้า_200316_0001.jpgคก.ป้องกันไวรัสโควิค-19 รพ.สต.บ้านศรีหมวดเกล้า_200316_0002.jpgคก.ป้องกันไวรัสโควิค-19 รพ.สต.บ้านศรีหมวดเกล้า_200316_0003.jpgคก.ป้องกันไวรัสโควิค-19 รพ.สต.บ้านศรีหมวดเกล้า_200316_0004.jpgคก.ป้องกันไวรัสโควิค-19 รพ.สต.บ้านศรีหมวดเกล้า_200316_0012.jpgคก.ป้องกันไวรัสโควิค-19 รพ.สต.บ้านศรีหมวดเกล้า_200316_0007.jpgคก.ป้องกันไวรัสโควิค-19 รพ.สต.บ้านศรีหมวดเกล้า_200316_0009.jpgคก.ป้องกันไวรัสโควิค-19 รพ.สต.บ้านศรีหมวดเกล้า_200316_0011.jpgคก.ป้องกันไวรัสโควิค-19 รพ.สต.บ้านศรีหมวดเกล้า_200316_0022.jpgคก.ป้องกันไวรัสโควิค-19 รพ.สต.บ้านศรีหมวดเกล้า_200316_0025.jpg

ข่าวสารกิจกรรมอื่น ๆ