โครงการ ลดอันตรายต่อสุขภาพจากน้ำมันทอดซ้ำชุมชนโทกหัวช้าง

หมวดหมู่ : ข่าวสารกิจกรรม ลงข่าวเมื่อ : วันที่ 16 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2563, จำนวนคนดู : 317
ลดขนาดตัวอักษรเพิ่มขนาดตัวอักษร  สั่งพิมพ์ข่าวนี้

นายไพฑูรย์  โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร ได้มอบหมายให้ นายธาราเงิน  จันทร์คำ รองนายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร เป็นประธาน ในการเปิดโครงการ ลดอันตรายต่อสุขภาพจากน้ำมันทอดซ้ำชุมชนโทกหัวช้าง ในวันที่ 15 มีนาคม 2563 ณ.ศาลาเอนกประสงค์บ้านโทกหัวช้าง

ไฟล์ภาพประกอบ

อบรมน้ำมันทอดซ้ำ โทกหัวช้าง_200316_0001.jpgอบรมน้ำมันทอดซ้ำ โทกหัวช้าง_200316_0002.jpgอบรมน้ำมันทอดซ้ำ โทกหัวช้าง_200316_0003.jpgอบรมน้ำมันทอดซ้ำ โทกหัวช้าง_200316_0005.jpgอบรมน้ำมันทอดซ้ำ โทกหัวช้าง_200316_0007.jpgอบรมน้ำมันทอดซ้ำ โทกหัวช้าง_200316_0009.jpgอบรมน้ำมันทอดซ้ำ โทกหัวช้าง_200316_0010.jpgอบรมน้ำมันทอดซ้ำ โทกหัวช้าง_200316_0012.jpg

ข่าวสารกิจกรรมอื่น ๆ