โครงการ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่มเสี่ยงโรคความดันโลหิตสูง ชุมชนแม่กืย

หมวดหมู่ : ข่าวสารกิจกรรม ลงข่าวเมื่อ : วันที่ 16 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2563, จำนวนคนดู : 249
ลดขนาดตัวอักษรเพิ่มขนาดตัวอักษร  สั่งพิมพ์ข่าวนี้

นายไพฑูรย์  โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร ได้มอบหมายให้ นายบุญเรือน  เครือวิยะ เลขานากเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร เป็นประธานในการเปิดโครงการ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่มเสี่ยงโรคความดันโลหิตสูง ชุมชนแม่กืย ในวันที่ 15 มีนาคม 2563 ณ.ศาลาเอนกประสงค์บ้านแม่กืย

ไฟล์ภาพประกอบ

คก.ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมความดันโลหิตสูง แม่กืย_200316_0002.jpgคก.ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมความดันโลหิตสูง แม่กืย_200316_0005.jpgคก.ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมความดันโลหิตสูง แม่กืย_200316_0006.jpgคก.ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมความดันโลหิตสูง แม่กืย_200316_0008.jpgคก.ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมความดันโลหิตสูง แม่กืย_200316_0009.jpgคก.ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมความดันโลหิตสูง แม่กืย_200316_0010.jpgคก.ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมความดันโลหิตสูง แม่กืย_200316_0011.jpgคก.ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมความดันโลหิตสูง แม่กืย_200316_0014.jpgคก.ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมความดันโลหิตสูง แม่กืย_200316_0003.jpg

ข่าวสารกิจกรรมอื่น ๆ