โครงการ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่มเสี่ยงโรคความดันโลหิตสูง ชุมชนปงแสนทอง

หมวดหมู่ : ข่าวสารกิจกรรม ลงข่าวเมื่อ : วันที่ 16 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2563, จำนวนคนดู : 313
ลดขนาดตัวอักษรเพิ่มขนาดตัวอักษร  สั่งพิมพ์ข่าวนี้

นายไพฑูรย์  โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร ได้มอบหมายให้ นายวันชัย  อินทะนัก สมาชิกสภาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร เป็นประธานในการเปิดโครงการ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่มเสี่ยงโรคความดันโลหิตสูง ชุมชนปงแสนทอง ในวันที่ 15 มีนาคม 2563 ณ.ศาลาเอนกประสงค์บ้านปงแสนทอง

ไฟล์ภาพประกอบ

คก.ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมความดันโลหิตสูง ปงแสนทอง_200316_0001.jpgคก.ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมความดันโลหิตสูง ปงแสนทอง_200316_0006.jpgคก.ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมความดันโลหิตสูง ปงแสนทอง_200316_0004.jpgคก.ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมความดันโลหิตสูง ปงแสนทอง_200316_0010.jpgคก.ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมความดันโลหิตสูง ปงแสนทอง_200316_0008.jpgคก.ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมความดันโลหิตสูง ปงแสนทอง_200316_0024.jpgคก.ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมความดันโลหิตสูง ปงแสนทอง_200316_0014.jpgคก.ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมความดันโลหิตสูง ปงแสนทอง_200316_0020.jpgคก.ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมความดันโลหิตสูง ปงแสนทอง_200316_0011.jpg

ข่าวสารกิจกรรมอื่น ๆ