โครงการเสริมสร้างความรู้กลุ่มเสี่ยงโรคเรื้อรังรวมพลังออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ชุมชนหนองห้าตะวันตก

หมวดหมู่ : ข่าวสารกิจกรรม ลงข่าวเมื่อ : วันที่ 16 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2563, จำนวนคนดู : 296
ลดขนาดตัวอักษรเพิ่มขนาดตัวอักษร  สั่งพิมพ์ข่าวนี้

นายไพฑูรย์  โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร ได้มอบหมายให้ นายสมยศ  โพธิ์ทอง ประธานสภาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร เป็นประธานในการเปิดโครงการเสริมสร้างความรู้กลุ่มเสี่ยงโรคเรื้อรังรวมพลังออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ชุมชนหนองห้าตะวันตก ในวันที่ 14 มีนาคม 2563 ณ.ศาลาเอนกประสงค์วัดหนองห้าตะวันตก

ไฟล์ภาพประกอบ

โครงการออกกำลังกาย หนองห้าตะวันตก_200316_0001.jpgโครงการออกกำลังกาย หนองห้าตะวันตก_200316_0003.jpgโครงการออกกำลังกาย หนองห้าตะวันตก_200316_0006.jpgโครงการออกกำลังกาย หนองห้าตะวันตก_200316_0014.jpgโครงการออกกำลังกาย หนองห้าตะวันตก_200316_0020.jpgโครงการออกกำลังกาย หนองห้าตะวันตก_200316_0018.jpgโครงการออกกำลังกาย หนองห้าตะวันตก_200316_0023.jpgโครงการออกกำลังกาย หนองห้าตะวันตก_200316_0025.jpgโครงการออกกำลังกาย หนองห้าตะวันตก_200316_0028.jpgโครงการออกกำลังกาย หนองห้าตะวันตก_200316_0030.jpgโครงการออกกำลังกาย หนองห้าตะวันตก_200316_0035.jpgโครงการออกกำลังกาย หนองห้าตะวันตก_200316_0038.jpgโครงการออกกำลังกาย หนองห้าตะวันตก_200316_0039.jpg

ข่าวสารกิจกรรมอื่น ๆ