โครงการ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่มเสี่ยงโรคความดันโลหิตสูงชุมชนบ้านลำปางกลางตะวันตก

หมวดหมู่ : ข่าวสารกิจกรรม ลงข่าวเมื่อ : วันที่ 9 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2563, จำนวนคนดู : 351
ลดขนาดตัวอักษรเพิ่มขนาดตัวอักษร  สั่งพิมพ์ข่าวนี้

นายไพฑูรย์  โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร ได้มอบหมายให้ นายนาคิน  อินทะปัญโญ  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร เป็นประธานในการเปิดโครงการ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่มเสี่ยงโรคความดันโลหิตสูงชุมชนบ้านลำปางกลางตะวันตก ในวันที่ 8 มีนาคม 2563 ณ.ศาลาเอนกประสงค์บ้านลำปางกลางตะวันตก

ไฟล์ภาพประกอบ

ceedea60f8dce9e72fd3a1dd18b21a4c8_18668646_๒๐๐๓๐๙_0001.jpgceedea60f8dce9e72fd3a1dd18b21a4c8_18668646_๒๐๐๓๐๙_0005.jpgceedea60f8dce9e72fd3a1dd18b21a4c8_18668646_๒๐๐๓๐๙_0009.jpgceedea60f8dce9e72fd3a1dd18b21a4c8_18668646_๒๐๐๓๐๙_0012.jpgceedea60f8dce9e72fd3a1dd18b21a4c8_18668646_๒๐๐๓๐๙_0015.jpgceedea60f8dce9e72fd3a1dd18b21a4c8_18668646_๒๐๐๓๐๙_0011.jpgceedea60f8dce9e72fd3a1dd18b21a4c8_18668646_๒๐๐๓๐๙_0016.jpgceedea60f8dce9e72fd3a1dd18b21a4c8_18668646_๒๐๐๓๐๙_0020.jpgceedea60f8dce9e72fd3a1dd18b21a4c8_18668646_๒๐๐๓๐๙_0019.jpgceedea60f8dce9e72fd3a1dd18b21a4c8_18668646_๒๐๐๓๐๙_0013.jpgceedea60f8dce9e72fd3a1dd18b21a4c8_18668646_๒๐๐๓๐๙_0018.jpg

ข่าวสารกิจกรรมอื่น ๆ