โครงการ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่มเสี่ยงโรคความดันโลหิตสูงชุมชนบ้านศรีก้ำ

หมวดหมู่ : ข่าวสารกิจกรรม ลงข่าวเมื่อ : วันที่ 9 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2563, จำนวนคนดู : 240
ลดขนาดตัวอักษรเพิ่มขนาดตัวอักษร  สั่งพิมพ์ข่าวนี้

นายไพฑูรย์  โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร ได้มอบหมายให้ นายประดิษฐ์  เสริมสุข รองนายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร เป็นประธานในการโครงการ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่มเสี่ยงโรคความดันโลหิตสูงชุมชนบ้านศรีก้ำ ในวันที่ 8 มีนาคม 2563 ณ.ศาลาเอนกประสงค์บ้านศรีก้ำ

ไฟล์ภาพประกอบ

คก. ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมโรคความดันโลหิตสูง ศรีก้ำ_๒๐๐๓๐๙_0001.jpgคก. ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมโรคความดันโลหิตสูง ศรีก้ำ_๒๐๐๓๐๙_0003.jpgคก. ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมโรคความดันโลหิตสูง ศรีก้ำ_๒๐๐๓๐๙_0004.jpgคก. ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมโรคความดันโลหิตสูง ศรีก้ำ_๒๐๐๓๐๙_0005.jpgคก. ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมโรคความดันโลหิตสูง ศรีก้ำ_๒๐๐๓๐๙_0006.jpgคก. ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมโรคความดันโลหิตสูง ศรีก้ำ_๒๐๐๓๐๙_0008.jpgคก. ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมโรคความดันโลหิตสูง ศรีก้ำ_๒๐๐๓๐๙_0009.jpgคก. ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมโรคความดันโลหิตสูง ศรีก้ำ_๒๐๐๓๐๙_0010.jpgคก. ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมโรคความดันโลหิตสูง ศรีก้ำ_๒๐๐๓๐๙_0013.jpgคก. ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมโรคความดันโลหิตสูง ศรีก้ำ_๒๐๐๓๐๙_0015.jpgคก. ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมโรคความดันโลหิตสูง ศรีก้ำ_๒๐๐๓๐๙_0011.jpgคก. ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมโรคความดันโลหิตสูง ศรีก้ำ_๒๐๐๓๐๙_0012.jpg

ข่าวสารกิจกรรมอื่น ๆ