โครงการ ป้องกันปัญหาสุขภาพจิตชุมชนบ้านหนองหัวหงอก

หมวดหมู่ : ข่าวสารกิจกรรม ลงข่าวเมื่อ : วันที่ 9 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2563, จำนวนคนดู : 374
ลดขนาดตัวอักษรเพิ่มขนาดตัวอักษร  สั่งพิมพ์ข่าวนี้

นายไพฑูรย์  โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร ได้มอบหมายให้ นายธาราเงิน  จันทร์คำ รองนายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร เป็นประธานในการเปิดโครงการ ป้องกันปัญหาสุขภาพจิตชุมชนบ้านหนองหัวหงอก ในวันที่ 8 มีนาคม 2563 ณ.ศาลาเอนกประสงค์บ้านหนองหัวหงอก

ไฟล์ภาพประกอบ

คก.ป้องกันปัญหาสุขภาพจิต ชุมชนหนองหัวหงอก_๒๐๐๓๐๙_0001.jpgคก.ป้องกันปัญหาสุขภาพจิต ชุมชนหนองหัวหงอก_๒๐๐๓๐๙_0002.jpgคก.ป้องกันปัญหาสุขภาพจิต ชุมชนหนองหัวหงอก_๒๐๐๓๐๙_0003.jpgคก.ป้องกันปัญหาสุขภาพจิต ชุมชนหนองหัวหงอก_๒๐๐๓๐๙_0004.jpgคก.ป้องกันปัญหาสุขภาพจิต ชุมชนหนองหัวหงอก_๒๐๐๓๐๙_0005.jpgคก.ป้องกันปัญหาสุขภาพจิต ชุมชนหนองหัวหงอก_๒๐๐๓๐๙_0009.jpgคก.ป้องกันปัญหาสุขภาพจิต ชุมชนหนองหัวหงอก_๒๐๐๓๐๙_0008.jpgคก.ป้องกันปัญหาสุขภาพจิต ชุมชนหนองหัวหงอก_๒๐๐๓๐๙_0010.jpgคก.ป้องกันปัญหาสุขภาพจิต ชุมชนหนองหัวหงอก_๒๐๐๓๐๙_0013.jpgคก.ป้องกันปัญหาสุขภาพจิต ชุมชนหนองหัวหงอก_๒๐๐๓๐๙_0012.jpgคก.ป้องกันปัญหาสุขภาพจิต ชุมชนหนองหัวหงอก_๒๐๐๓๐๙_0003.jpg

ข่าวสารกิจกรรมอื่น ๆ