โครงการป้องกันโรคหลอดเลือดสมองประชาชนกลุ่มเสี่ยงกลุ่มป่วยความดันเบหวาน บ้านป่ากล้วย

หมวดหมู่ : ข่าวสารกิจกรรม ลงข่าวเมื่อ : วันที่ 9 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2563, จำนวนคนดู : 573
ลดขนาดตัวอักษรเพิ่มขนาดตัวอักษร  สั่งพิมพ์ข่าวนี้

นายไพฑูรย์  โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร ได้มอบหมายให้ นายสมยศ  โพธฺ์ทอง ประธานสภาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร เป็นประธานในการเปิดโครงการป้องกันโรคหลอดเลือดสมองประชาชนกลุ่มเสี่ยงกลุ่มป่วยความดันเบหวาน บ้านป่ากล้วย วันที่ 8 มีนาคม 2563 ณ.ศาลาเอนกประสงค์บ้านป่ากล้วย

ไฟล์ภาพประกอบ

โครงการหลอดเลือดความดันเบาหวาน บ้านป่ากล_1.jpgโครงการหลอดเลือดความดันเบาหวาน บ้านป่ากล_2.jpgโครงการหลอดเลือดความดันเบาหวาน บ้านป่ากล_3.jpgโครงการหลอดเลือดความดันเบาหวาน บ้านป่ากล_7.jpgโครงการหลอดเลือดความดันเบาหวาน บ้านป่ากล_13.jpgโครงการหลอดเลือดความดันเบาหวาน บ้านป่ากล_9.jpgโครงการหลอดเลือดความดันเบาหวาน บ้านป่ากล_8.jpgโครงการหลอดเลือดความดันเบาหวาน บ้านป่ากล_6.jpg329785.jpg329786.jpg329787.jpg329792.jpg329793.jpg

ข่าวสารกิจกรรมอื่น ๆ