โครงการ โรคที่เกิดกับดวงตาในผู้สูงอายุบ้านศรีก้ำ

หมวดหมู่ : ข่าวสารกิจกรรม ลงข่าวเมื่อ : วันที่ 9 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2563, จำนวนคนดู : 291
ลดขนาดตัวอักษรเพิ่มขนาดตัวอักษร  สั่งพิมพ์ข่าวนี้

นายไพฑูรย์  โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร ได้มอบหมายให้ นายวันชัย  อินทะนัก สมาชิกสภาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร เป็นประธานในการเปิดโครงการ โรคที่เกิดกับดวงตาในผู้สูงอายุบ้านศรีก้ำ ในวันที่ 7 มีนาคม 2563 ณ.ศาลาเอนกประสงค์บ้านศรีก้ำ

ไฟล์ภาพประกอบ

คก.โรคที่เกิดกับดวงตา ผู้สูงอายุศรีก้ำ_๒๐๐๓๐๙_0002.jpgคก.โรคที่เกิดกับดวงตา ผู้สูงอายุศรีก้ำ_๒๐๐๓๐๙_0003.jpgคก.โรคที่เกิดกับดวงตา ผู้สูงอายุศรีก้ำ_๒๐๐๓๐๙_0004.jpgคก.โรคที่เกิดกับดวงตา ผู้สูงอายุศรีก้ำ_๒๐๐๓๐๙_0005.jpgคก.โรคที่เกิดกับดวงตา ผู้สูงอายุศรีก้ำ_๒๐๐๓๐๙_0007.jpgคก.โรคที่เกิดกับดวงตา ผู้สูงอายุศรีก้ำ_๒๐๐๓๐๙_0010.jpgคก.โรคที่เกิดกับดวงตา ผู้สูงอายุศรีก้ำ_๒๐๐๓๐๙_0014.jpgคก.โรคที่เกิดกับดวงตา ผู้สูงอายุศรีก้ำ_๒๐๐๓๐๙_0016.jpgคก.โรคที่เกิดกับดวงตา ผู้สูงอายุศรีก้ำ_๒๐๐๓๐๙_0011.jpg

ข่าวสารกิจกรรมอื่น ๆ