โครงการ อบรมให้ความรู้ ผู้สูงวัยหัวใจเดียวกัน ชุมชนบ้านชมพู

หมวดหมู่ : ข่าวสารกิจกรรม ลงข่าวเมื่อ : วันที่ 25 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563, จำนวนคนดู : 322
ลดขนาดตัวอักษรเพิ่มขนาดตัวอักษร  สั่งพิมพ์ข่าวนี้

นายไพฑูรย์  โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร ได้มอบหมายให้ นายประดิษฐ์  เสริมสุข รองนายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร เป็นประธานในการเปิดโครงการ อบรมให้ความรู้ ผู้สูงวัยหัวใจเดียวกัน ชุมชนบ้านชมพู ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2563 ณ.ศาลาเอนกประสงค์บ้านชมพู

ไฟล์ภาพประกอบ

คก.อบรมให้ความรู้ ผู้สูงวัยหัวใจเดียวกัน บ้านชมพู_๒๐๐๒๒๔_0001.jpgคก.อบรมให้ความรู้ ผู้สูงวัยหัวใจเดียวกัน บ้านชมพู_๒๐๐๒๒๔_0002.jpgคก.อบรมให้ความรู้ ผู้สูงวัยหัวใจเดียวกัน บ้านชมพู_๒๐๐๒๒๔_0003.jpgคก.อบรมให้ความรู้ ผู้สูงวัยหัวใจเดียวกัน บ้านชมพู_๒๐๐๒๒๔_0004.jpgคก.อบรมให้ความรู้ ผู้สูงวัยหัวใจเดียวกัน บ้านชมพู_๒๐๐๒๒๔_0005.jpgคก.อบรมให้ความรู้ ผู้สูงวัยหัวใจเดียวกัน บ้านชมพู_๒๐๐๒๒๔_0006.jpgคก.อบรมให้ความรู้ ผู้สูงวัยหัวใจเดียวกัน บ้านชมพู_๒๐๐๒๒๔_0007.jpgคก.อบรมให้ความรู้ ผู้สูงวัยหัวใจเดียวกัน บ้านชมพู_๒๐๐๒๒๔_0008.jpgคก.อบรมให้ความรู้ ผู้สูงวัยหัวใจเดียวกัน บ้านชมพู_๒๐๐๒๒๔_0010.jpgคก.อบรมให้ความรู้ ผู้สูงวัยหัวใจเดียวกัน บ้านชมพู_๒๐๐๒๒๔_0012.jpgคก.อบรมให้ความรู้ ผู้สูงวัยหัวใจเดียวกัน บ้านชมพู_๒๐๐๒๒๔_0014.jpgคก.อบรมให้ความรู้ ผู้สูงวัยหัวใจเดียวกัน บ้านชมพู_๒๐๐๒๒๔_0011.jpg

ข่าวสารกิจกรรมอื่น ๆ