โครงการชุมชนบ้านฟ่อนร่วมใจออกกำลังกายโดยการเต้นแอโรบิคเพื่อสุขภาพอย่างต่อเนื่อง

หมวดหมู่ : ข่าวสารกิจกรรม ลงข่าวเมื่อ : วันที่ 11 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563, จำนวนคนดู : 58
ลดขนาดตัวอักษรเพิ่มขนาดตัวอักษร  สั่งพิมพ์ข่าวนี้

นายไพฑูรย์  โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร ได้มอบหมายให้ นายบุญเรือน  เครือวิยะ เลขานุการนายกเทศมนตรี เป็นประธานในการเปิดโครงการชุมชนบ้านฟ่อนร่วมใจออกกำลังกายโดยการเต้นแอโรบิคเพื่อสุขภาพอย่างต่อเนื่อง ในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2563 ณ.ศาลาเอนกประสงค์บ้านฟ่อน

ไฟล์ภาพประกอบ

คก.ออกกำลังกาย บ้านฟ่อน_๒๐๐๒๑๑_0001.jpgคก.ออกกำลังกาย บ้านฟ่อน_๒๐๐๒๑๑_0002.jpgคก.ออกกำลังกาย บ้านฟ่อน_๒๐๐๒๑๑_0003.jpgคก.ออกกำลังกาย บ้านฟ่อน_๒๐๐๒๑๑_0004.jpgคก.ออกกำลังกาย บ้านฟ่อน_๒๐๐๒๑๑_0005.jpgคก.ออกกำลังกาย บ้านฟ่อน_๒๐๐๒๑๑_0006.jpgคก.ออกกำลังกาย บ้านฟ่อน_๒๐๐๒๑๑_0007.jpgคก.ออกกำลังกาย บ้านฟ่อน_๒๐๐๒๑๑_0008.jpgคก.ออกกำลังกาย บ้านฟ่อน_๒๐๐๒๑๑_0010.jpgคก.ออกกำลังกาย บ้านฟ่อน_๒๐๐๒๑๑_0009.jpg

ข่าวสารกิจกรรมอื่น ๆ