โครงการอบรมให้ความรู้ การป้องกันโรคมะเร็งในประชาชนชุมชนศาลาดอน ปี 2563

หมวดหมู่ : ข่าวสารกิจกรรม ลงข่าวเมื่อ : วันที่ 11 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563, จำนวนคนดู : 57
ลดขนาดตัวอักษรเพิ่มขนาดตัวอักษร  สั่งพิมพ์ข่าวนี้

นายไพฑูรย์  โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร ได้มอบหมายให้ นายน้อม  สุวรรณวงค์ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร เป็นประธานในการเปิดโครงการอบรมให้ความรู้ การป้องกันโรคมะเร็งในประชาชนชุมชนศาลาดอน ปี 2563 วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2563 ณ.ศาลาเอนกประสงค์ชุมชนศาลาดอน

ไฟล์ภาพประกอบ

คก.ให้ความรู้โรคมะเร็ง บ้านศาลาดอน_๒๐๐๒๑๑_0001.jpgคก.ให้ความรู้โรคมะเร็ง บ้านศาลาดอน_๒๐๐๒๑๑_0002.jpgคก.ให้ความรู้โรคมะเร็ง บ้านศาลาดอน_๒๐๐๒๑๑_0005.jpgคก.ให้ความรู้โรคมะเร็ง บ้านศาลาดอน_๒๐๐๒๑๑_0006.jpgคก.ให้ความรู้โรคมะเร็ง บ้านศาลาดอน_๒๐๐๒๑๑_0003.jpgคก.ให้ความรู้โรคมะเร็ง บ้านศาลาดอน_๒๐๐๒๑๑_0008.jpgคก.ให้ความรู้โรคมะเร็ง บ้านศาลาดอน_๒๐๐๒๑๑_0009.jpgคก.ให้ความรู้โรคมะเร็ง บ้านศาลาดอน_๒๐๐๒๑๑_0011.jpgคก.ให้ความรู้โรคมะเร็ง บ้านศาลาดอน_๒๐๐๒๑๑_0012.jpgคก.ให้ความรู้โรคมะเร็ง บ้านศาลาดอน_๒๐๐๒๑๑_0018.jpgคก.ให้ความรู้โรคมะเร็ง บ้านศาลาดอน_๒๐๐๒๑๑_0008.jpgคก.ให้ความรู้โรคมะเร็ง บ้านศาลาดอน_๒๐๐๒๑๑_0014.jpgคก.ให้ความรู้โรคมะเร็ง บ้านศาลาดอน_๒๐๐๒๑๑_0013.jpg

ข่าวสารกิจกรรมอื่น ๆ