โครงการเพศสัมพันธ์วัยใส ชุมชนศรีหมวดเกล้า ปี2563

หมวดหมู่ : ข่าวสารกิจกรรม ลงข่าวเมื่อ : วันที่ 11 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563, จำนวนคนดู : 67
ลดขนาดตัวอักษรเพิ่มขนาดตัวอักษร  สั่งพิมพ์ข่าวนี้

นายไพฑูรย์  โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร ได้มอบหมายให้ นายประสิทธิ์  สีตาบุตร สมาชิกสภาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร เป็นประธานในการเปิดโครงการเพศสัมพันธ์วัยใส ชุมชนศรีหมวดเกล้า ปี2563 ในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2563 ณ.ห้องประชุม รพ.สต.บ้านศรีหมวดเกล้า

ไฟล์ภาพประกอบ

คก.เพศสัมพันธ์วัยใส ชุมชนศรีหมวดเกล้า_๒๐๐๒๑๑_0001.jpgคก.เพศสัมพันธ์วัยใส ชุมชนศรีหมวดเกล้า_๒๐๐๒๑๑_0002.jpgคก.เพศสัมพันธ์วัยใส ชุมชนศรีหมวดเกล้า_๒๐๐๒๑๑_0003.jpgคก.เพศสัมพันธ์วัยใส ชุมชนศรีหมวดเกล้า_๒๐๐๒๑๑_0004.jpgคก.เพศสัมพันธ์วัยใส ชุมชนศรีหมวดเกล้า_๒๐๐๒๑๑_0007.jpgคก.เพศสัมพันธ์วัยใส ชุมชนศรีหมวดเกล้า_๒๐๐๒๑๑_0008.jpgคก.เพศสัมพันธ์วัยใส ชุมชนศรีหมวดเกล้า_๒๐๐๒๑๑_0009.jpgคก.เพศสัมพันธ์วัยใส ชุมชนศรีหมวดเกล้า_๒๐๐๒๑๑_0010.jpgคก.เพศสัมพันธ์วัยใส ชุมชนศรีหมวดเกล้า_๒๐๐๒๑๑_0011.jpgคก.เพศสัมพันธ์วัยใส ชุมชนศรีหมวดเกล้า_๒๐๐๒๑๑_0012.jpgคก.เพศสัมพันธ์วัยใส ชุมชนศรีหมวดเกล้า_๒๐๐๒๑๑_0013.jpg

ข่าวสารกิจกรรมอื่น ๆ