โครงการชุมชนศรีพูนทรัพย์ ร่วมใจออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ

หมวดหมู่ : ข่าวสารกิจกรรม ลงข่าวเมื่อ : วันที่ 11 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563, จำนวนคนดู : 46
ลดขนาดตัวอักษรเพิ่มขนาดตัวอักษร  สั่งพิมพ์ข่าวนี้

นายไพฑูรย์  โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร ได้มอบหมายให้ นายสิทธิศักดฺ์  แปงสาย สามชิกสภาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร เป็นประธานในการเปิดโครงการชุมชนศรีพูนทรัพย์ ร่วมใจออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2563 ณ.ศาลาเอนกประสงค์ชุมชนศรีพูนทรัพย์

ไฟล์ภาพประกอบ

ออกกำลังกายศรีพูนทรัพย์_๒๐๐๒๑๑_0003.jpgออกกำลังกายศรีพูนทรัพย์_๒๐๐๒๑๑_0005.jpgออกกำลังกายศรีพูนทรัพย์_๒๐๐๒๑๑_0007.jpgออกกำลังกายศรีพูนทรัพย์_๒๐๐๒๑๑_0008.jpgออกกำลังกายศรีพูนทรัพย์_๒๐๐๒๑๑_0010.jpgออกกำลังกายศรีพูนทรัพย์_๒๐๐๒๑๑_0011.jpgออกกำลังกายศรีพูนทรัพย์_๒๐๐๒๑๑_0012.jpgออกกำลังกายศรีพูนทรัพย์_๒๐๐๒๑๑_0013.jpgออกกำลังกายศรีพูนทรัพย์_๒๐๐๒๑๑_0006.jpg

ข่าวสารกิจกรรมอื่น ๆ