โครงการ ป้องกันข้อเข่าเสื่อมด้วยการแพทย์แผนไทยชุมชนหนองหัวหงอก ปี2563

หมวดหมู่ : ข่าวสารกิจกรรม ลงข่าวเมื่อ : วันที่ 11 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563, จำนวนคนดู : 63
ลดขนาดตัวอักษรเพิ่มขนาดตัวอักษร  สั่งพิมพ์ข่าวนี้

นายไพฑูรย์  โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร ได้มอบหมายให้ นายภวัต  ใจแก้วแดง สมาชิกสภาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร เป็นประธานในการเปิดโครงการ ป้องกันข้อเข่าเสื่อมด้วยการแพทย์แผนไทยชุมชนหนองหัวหงอก ปี2563 ในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2563 ณ.ศาลาเอนกประสงค์บ้าหนองหัวหงอก

ไฟล์ภาพประกอบ

คก.ป้องกันข้อเข่าเสื่อม บ้านหนองหัวหงอก_๒๐๐๒๑๑_0001.jpgคก.ป้องกันข้อเข่าเสื่อม บ้านหนองหัวหงอก_๒๐๐๒๑๑_0003.jpgคก.ป้องกันข้อเข่าเสื่อม บ้านหนองหัวหงอก_๒๐๐๒๑๑_0004.jpgคก.ป้องกันข้อเข่าเสื่อม บ้านหนองหัวหงอก_๒๐๐๒๑๑_0005.jpgคก.ป้องกันข้อเข่าเสื่อม บ้านหนองหัวหงอก_๒๐๐๒๑๑_0006.jpgคก.ป้องกันข้อเข่าเสื่อม บ้านหนองหัวหงอก_๒๐๐๒๑๑_0007.jpgคก.ป้องกันข้อเข่าเสื่อม บ้านหนองหัวหงอก_๒๐๐๒๑๑_0008.jpgคก.ป้องกันข้อเข่าเสื่อม บ้านหนองหัวหงอก_๒๐๐๒๑๑_0009.jpgคก.ป้องกันข้อเข่าเสื่อม บ้านหนองหัวหงอก_๒๐๐๒๑๑_0010.jpgคก.ป้องกันข้อเข่าเสื่อม บ้านหนองหัวหงอก_๒๐๐๒๑๑_0012.jpg

ข่าวสารกิจกรรมอื่น ๆ