โครงการ ส่งเสริมความรู้และคัดกรองโรควัณโรคปอดในชุมชน ปี2563 ครั้งที่ 2

หมวดหมู่ : ข่าวสารกิจกรรม ลงข่าวเมื่อ : วันที่ 23 เดือน มกราคม พ.ศ. 2563, จำนวนคนดู : 80
ลดขนาดตัวอักษรเพิ่มขนาดตัวอักษร  สั่งพิมพ์ข่าวนี้

นายไพฑูรย์  โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร ได้มอบหมายให้ นายไกรเพชร  ปิ่นฝั้น สมาชิกสภาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร เป็นประธานในการเปิดโครงการ ส่งเสริมความรู้และคัดกรองโรควัณโรคปอดในชุมชน ปี2563 ครั้งที่ 2 บ้านกล้วยม่วง วันที่ 23 มกราคม 2563

ไฟล์ภาพประกอบ

คก.คัดกรองโรควัณโรคปอดในชุมชน ครั้งที่2 กล้วยม่วง_๒๐๐๑๒๓_0018.jpgคก.คัดกรองโรควัณโรคปอดในชุมชน ครั้งที่2 กล้วยม่วง_๒๐๐๑๒๓_0017.jpgคก.คัดกรองโรควัณโรคปอดในชุมชน ครั้งที่2 กล้วยม่วง_๒๐๐๑๒๓_0016.jpgคก.คัดกรองโรควัณโรคปอดในชุมชน ครั้งที่2 กล้วยม่วง_๒๐๐๑๒๓_0015.jpgคก.คัดกรองโรควัณโรคปอดในชุมชน ครั้งที่2 กล้วยม่วง_๒๐๐๑๒๓_0014.jpgคก.คัดกรองโรควัณโรคปอดในชุมชน ครั้งที่2 กล้วยม่วง_๒๐๐๑๒๓_0013.jpgคก.คัดกรองโรควัณโรคปอดในชุมชน ครั้งที่2 กล้วยม่วง_๒๐๐๑๒๓_0011.jpgคก.คัดกรองโรควัณโรคปอดในชุมชน ครั้งที่2 กล้วยม่วง_๒๐๐๑๒๓_0009.jpgคก.คัดกรองโรควัณโรคปอดในชุมชน ครั้งที่2 กล้วยม่วง_๒๐๐๑๒๓_0007.jpgคก.คัดกรองโรควัณโรคปอดในชุมชน ครั้งที่2 กล้วยม่วง_๒๐๐๑๒๓_0006.jpgคก.คัดกรองโรควัณโรคปอดในชุมชน ครั้งที่2 กล้วยม่วง_๒๐๐๑๒๓_0001.jpgคก.คัดกรองโรควัณโรคปอดในชุมชน ครั้งที่2 กล้วยม่วง_๒๐๐๑๒๓_0003.jpgคก.คัดกรองโรควัณโรคปอดในชุมชน ครั้งที่2 กล้วยม่วง_๒๐๐๑๒๓_0005.jpgคก.คัดกรองโรควัณโรคปอดในชุมชน ครั้งที่2 กล้วยม่วง_๒๐๐๑๒๓_0002.jpg

ข่าวสารกิจกรรมอื่น ๆ