โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุสุขภาพดี ปี 2563 รพ.สต.บ้านฟ่อน

หมวดหมู่ : ข่าวสารกิจกรรม ลงข่าวเมื่อ : วันที่ 21 เดือน มกราคม พ.ศ. 2563, จำนวนคนดู : 397
ลดขนาดตัวอักษรเพิ่มขนาดตัวอักษร  สั่งพิมพ์ข่าวนี้

นายไพฑูรย์  โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร ได้มอบหมายให้ นายจักร์พงษ์  ธรรมใจ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร เป็นประธานในการเปิดโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุสุขภาพดี ปี 2563 รพ.สต.บ้านฟ่อน ในวันที่ 21 มกราคม 2563 ณ.ศาลาเอนกประสงค์วัดบ้านต้า

ไฟล์ภาพประกอบ

28659.jpg28660.jpg28661.jpg28662.jpg31715.jpg31716.jpg31717.jpg28662.jpg115209.jpg115210.jpg31718.jpg

ข่าวสารกิจกรรมอื่น ๆ