โครงการสร้างสุขภาพด้วยการออกกำลังกายแบบวิถีวัฒนธรรมไทลื้อชุมชนบ้านกล้วยกลาง

หมวดหมู่ : ข่าวสารกิจกรรม ลงข่าวเมื่อ : วันที่ 21 เดือน มกราคม พ.ศ. 2563, จำนวนคนดู : 67
ลดขนาดตัวอักษรเพิ่มขนาดตัวอักษร  สั่งพิมพ์ข่าวนี้

นายไพฑูรย์  โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร ได้มอบหมายให้ นายไกรเพชร  ปิ่นฝั้น สมาชิกสภาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร เป็นประธานในการเปิดโครงการสร้างสุขภาพด้วยการออกกำลังกายแบบวิถีวัฒนธรรมไทลื้อชุมชนบ้านกล้วยกลาง ในวันที่ 21 มกราคม 2563 ณ.ศาลาเอนกประสงค์วัดกล้วยกลาง

ไฟล์ภาพประกอบ

คก.ออกกำลังกายแบบวิถีวัฒนธรรมไทลื้อ บ้านกล้วยกลาง_๒๐๐๑๒๑_0001.jpgคก.ออกกำลังกายแบบวิถีวัฒนธรรมไทลื้อ บ้านกล้วยกลาง_๒๐๐๑๒๑_0002.jpgคก.ออกกำลังกายแบบวิถีวัฒนธรรมไทลื้อ บ้านกล้วยกลาง_๒๐๐๑๒๑_0003.jpgคก.ออกกำลังกายแบบวิถีวัฒนธรรมไทลื้อ บ้านกล้วยกลาง_๒๐๐๑๒๑_0004.jpgคก.ออกกำลังกายแบบวิถีวัฒนธรรมไทลื้อ บ้านกล้วยกลาง_๒๐๐๑๒๑_0006.jpgคก.ออกกำลังกายแบบวิถีวัฒนธรรมไทลื้อ บ้านกล้วยกลาง_๒๐๐๑๒๑_0007.jpgคก.ออกกำลังกายแบบวิถีวัฒนธรรมไทลื้อ บ้านกล้วยกลาง_๒๐๐๑๒๑_0008.jpgคก.ออกกำลังกายแบบวิถีวัฒนธรรมไทลื้อ บ้านกล้วยกลาง_๒๐๐๑๒๑_0009.jpgคก.ออกกำลังกายแบบวิถีวัฒนธรรมไทลื้อ บ้านกล้วยกลาง_๒๐๐๑๒๑_0010.jpgคก.ออกกำลังกายแบบวิถีวัฒนธรรมไทลื้อ บ้านกล้วยกลาง_๒๐๐๑๒๑_0011.jpgคก.ออกกำลังกายแบบวิถีวัฒนธรรมไทลื้อ บ้านกล้วยกลาง_๒๐๐๑๒๑_0012.jpgคก.ออกกำลังกายแบบวิถีวัฒนธรรมไทลื้อ บ้านกล้วยกลาง_๒๐๐๑๒๑_0014.jpgคก.ออกกำลังกายแบบวิถีวัฒนธรรมไทลื้อ บ้านกล้วยกลาง_๒๐๐๑๒๑_0013.jpg

ข่าวสารกิจกรรมอื่น ๆ