โครงการให้ความรู้การใช้ยาอย่างสมเหตุผลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง รพ.สต.บ้านฟ่อน (กิจกรรมที่ 3)

หมวดหมู่ : ข่าวสารกิจกรรม ลงข่าวเมื่อ : วันที่ 20 เดือน มกราคม พ.ศ. 2563, จำนวนคนดู : 1186
ลดขนาดตัวอักษรเพิ่มขนาดตัวอักษร  สั่งพิมพ์ข่าวนี้

นายไพฑูรย์  โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร ได้มอบหมายให้ นายบุญเรือน  เครือวิยะ  เลขานายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร เป็นประธานในการเปิดโครงการให้ความรู้การใช้ยาอย่างสมเหตุผลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง รพ.สต.บ้านฟ่อน(กิจกรรมที่ 3) ในวันที่ 20 มกราคม 2563 ณ.ศาลาเอนกประสงค์วัดบ้านฟ่อน

ไฟล์ภาพประกอบ

การใช้ยาอย่างสมเหตุผล รพ.สต.บ้านฟ่อน กิจกรรมที่3_๒๐๐๑๒๐_0006.jpgการใช้ยาอย่างสมเหตุผล รพ.สต.บ้านฟ่อน กิจกรรมที่3_๒๐๐๑๒๐_0004.jpgการใช้ยาอย่างสมเหตุผล รพ.สต.บ้านฟ่อน กิจกรรมที่3_๒๐๐๑๒๐_0002.jpgการใช้ยาอย่างสมเหตุผล รพ.สต.บ้านฟ่อน กิจกรรมที่3_๒๐๐๑๒๐_0012.jpgการใช้ยาอย่างสมเหตุผล รพ.สต.บ้านฟ่อน กิจกรรมที่3_๒๐๐๑๒๐_0008.jpgการใช้ยาอย่างสมเหตุผล รพ.สต.บ้านฟ่อน กิจกรรมที่3_๒๐๐๑๒๐_0009.jpgการใช้ยาอย่างสมเหตุผล รพ.สต.บ้านฟ่อน กิจกรรมที่3_๒๐๐๑๒๐_0007.jpgการใช้ยาอย่างสมเหตุผล รพ.สต.บ้านฟ่อน กิจกรรมที่3_๒๐๐๑๒๐_0014.jpgการใช้ยาอย่างสมเหตุผล รพ.สต.บ้านฟ่อน กิจกรรมที่3_๒๐๐๑๒๐_0001.jpg

ข่าวสารกิจกรรมอื่น ๆ