โครงการชุมชนหมอสม วังแคว้ง ร่วมใจออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ แบบประกอบเสียงเพลง

หมวดหมู่ : ข่าวสารกิจกรรม ลงข่าวเมื่อ : วันที่ 3 เดือน มกราคม พ.ศ. 2563, จำนวนคนดู : 80
ลดขนาดตัวอักษรเพิ่มขนาดตัวอักษร  สั่งพิมพ์ข่าวนี้

นายไพฑูรย์  โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร ได้มอบหมายให้ นางพรทิพย์  ว่องเชิงค้า สมาชิกสภาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร เป็นประธานในการเปิดโครงการชุมชนหมอสม วังแคว้ง ร่วมใจออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ แบบประกอบเสียงเพลง ในวันที่ 28 ธันวาคม 2562 ณ.ศาลาเอนกประสงค์ชุมชนแม่กืย

ไฟล์ภาพประกอบ

โครงการออกกำลังกายบ้านแม่กืย_๒๐๐๑๐๓_0001.jpgโครงการออกกำลังกายบ้านแม่กืย_๒๐๐๑๐๓_0002.jpgโครงการออกกำลังกายบ้านแม่กืย_๒๐๐๑๐๓_0003.jpgโครงการออกกำลังกายบ้านแม่กืย_๒๐๐๑๐๓_0004.jpgโครงการออกกำลังกายบ้านแม่กืย_๒๐๐๑๐๓_0005.jpgโครงการออกกำลังกายบ้านแม่กืย_๒๐๐๑๐๓_0006.jpgโครงการออกกำลังกายบ้านแม่กืย_๒๐๐๑๐๓_0007.jpgโครงการออกกำลังกายบ้านแม่กืย_๒๐๐๑๐๓_0008.jpgโครงการออกกำลังกายบ้านแม่กืย_๒๐๐๑๐๓_0009.jpgโครงการออกกำลังกายบ้านแม่กืย_๒๐๐๑๐๓_0010.jpgโครงการออกกำลังกายบ้านแม่กืย_๒๐๐๑๐๓_0012.jpgโครงการออกกำลังกายบ้านแม่กืย_๒๐๐๑๐๓_0011.jpgโครงการออกกำลังกายบ้านแม่กืย_๒๐๐๑๐๓_0005.jpg

ข่าวสารกิจกรรมอื่น ๆ