โครงการพัฒนาการคัดกรองสุขภาพปี2563ของประชาชนทุกกลุ่มวัยผ่านระบบอินเตอร์เน๊ต รพ.สต.กล้วยม่วง

หมวดหมู่ : ข่าวสารกิจกรรม ลงข่าวเมื่อ : วันที่ 3 เดือน มกราคม พ.ศ. 2563, จำนวนคนดู : 65
ลดขนาดตัวอักษรเพิ่มขนาดตัวอักษร  สั่งพิมพ์ข่าวนี้

นายไพฑูรย์  โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร ได้มอบหมายให้ นายไกรเพชร  ปิ่นฝั้น สมาชิกสภาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร เป็นประธานในการเปิดโครงการพัฒนาการคัดกรองสุขภาพปี2563ของประชาชนทุกกลุ่มวัยผ่านระบบอินเตอร์เน๊ต รพ.สต.กล้วยม่วง ในวันที่ 26 ธันวาคม 2562 ณ.ศาลาเอนกประสงค์วัดกล้วยม่วง

ไฟล์ภาพประกอบ

คก.พัฒนาการคัดกรองสุขภาพ รพ.สต.กล้วยม่วง_๒๐๐๑๐๓_0001.jpgคก.พัฒนาการคัดกรองสุขภาพ รพ.สต.กล้วยม่วง_๒๐๐๑๐๓_0003.jpgคก.พัฒนาการคัดกรองสุขภาพ รพ.สต.กล้วยม่วง_๒๐๐๑๐๓_0004.jpgคก.พัฒนาการคัดกรองสุขภาพ รพ.สต.กล้วยม่วง_๒๐๐๑๐๓_0005.jpgคก.พัฒนาการคัดกรองสุขภาพ รพ.สต.กล้วยม่วง_๒๐๐๑๐๓_0010.jpgคก.พัฒนาการคัดกรองสุขภาพ รพ.สต.กล้วยม่วง_๒๐๐๑๐๓_0007.jpgคก.พัฒนาการคัดกรองสุขภาพ รพ.สต.กล้วยม่วง_๒๐๐๑๐๓_0011.jpgคก.พัฒนาการคัดกรองสุขภาพ รพ.สต.กล้วยม่วง_๒๐๐๑๐๓_0016.jpgคก.พัฒนาการคัดกรองสุขภาพ รพ.สต.กล้วยม่วง_๒๐๐๑๐๓_0009.jpg

ข่าวสารกิจกรรมอื่น ๆ