โครงการประชาชนร่วมใจแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกชุมชนบ้านผาลาด

หมวดหมู่ : ข่าวสารกิจกรรม ลงข่าวเมื่อ : วันที่ 23 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562, จำนวนคนดู : 50
ลดขนาดตัวอักษรเพิ่มขนาดตัวอักษร  สั่งพิมพ์ข่าวนี้

นายไพฑูรย์  โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร ได้มอบหมายให้ นายธวัชชัย  สุปินะ  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร เป็นประธานในการเปิดโครงการประชาชนร่วมใจแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกชุมชนบ้านผาลาด ในวันที่ 22 ธันวาคม 2562 ณ.ศาลาเอนกประสงค์บ้านผาลาด

ไฟล์ภาพประกอบ

ไข้เลือดออก ผาลาด_๑๙๑๒๒๓_0013.jpgไข้เลือดออก ผาลาด_๑๙๑๒๒๓_0012.jpgไข้เลือดออก ผาลาด_๑๙๑๒๒๓_0011.jpgไข้เลือดออก ผาลาด_๑๙๑๒๒๓_0010.jpgไข้เลือดออก ผาลาด_๑๙๑๒๒๓_0008.jpgไข้เลือดออก ผาลาด_๑๙๑๒๒๓_0007.jpgไข้เลือดออก ผาลาด_๑๙๑๒๒๓_0006.jpgไข้เลือดออก ผาลาด_๑๙๑๒๒๓_0004.jpgไข้เลือดออก ผาลาด_๑๙๑๒๒๓_0005.jpgไข้เลือดออก ผาลาด_๑๙๑๒๒๓_0002.jpgไข้เลือดออก ผาลาด_๑๙๑๒๒๓_0001.jpgไข้เลือดออก ผาลาด_๑๙๑๒๒๓_0003.jpgไข้เลือดออก ผาลาด_๑๙๑๒๒๓_0009.jpg

ข่าวสารกิจกรรมอื่น ๆ