โครงการชุมชนสบตุ๋ย มงคลกาญจน์ร่วมใจออกกำลังกายเพื่อสุขภาพแบบประกอบเสียงเพลง

หมวดหมู่ : ข่าวสารกิจกรรม ลงข่าวเมื่อ : วันที่ 2 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562, จำนวนคนดู : 82
ลดขนาดตัวอักษรเพิ่มขนาดตัวอักษร  สั่งพิมพ์ข่าวนี้

นายไพฑูรย์  โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร ได้มอบหมายให้ นางพรทิพย์   ว่องเชิงค้า สมาชิกสภาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร เป็นประธานในการเปิดโครงการชุมชนสบตุ๋ย มงคลกาญจน์ร่วมใจออกกำลังกายเพื่อสุขภาพแบบประกอบเสียงเพลง ในวันที่ 1 ธันวาคม 2562 ณ.อาคารเอนกประสงค์โรงเรียนบ้านสบตุ๋ยเดิม

ไฟล์ภาพประกอบ

คก.สบตุ๋ย-มงคลกาญจน์ ออกกำลังกายประกอบเสียงเพลง_๑๙๑๒๐๒_0001.jpgคก.สบตุ๋ย-มงคลกาญจน์ ออกกำลังกายประกอบเสียงเพลง_๑๙๑๒๐๒_0002.jpgคก.สบตุ๋ย-มงคลกาญจน์ ออกกำลังกายประกอบเสียงเพลง_๑๙๑๒๐๒_0003.jpgคก.สบตุ๋ย-มงคลกาญจน์ ออกกำลังกายประกอบเสียงเพลง_๑๙๑๒๐๒_0004.jpgคก.สบตุ๋ย-มงคลกาญจน์ ออกกำลังกายประกอบเสียงเพลง_๑๙๑๒๐๒_0005.jpgคก.สบตุ๋ย-มงคลกาญจน์ ออกกำลังกายประกอบเสียงเพลง_๑๙๑๒๐๒_0006.jpgคก.สบตุ๋ย-มงคลกาญจน์ ออกกำลังกายประกอบเสียงเพลง_๑๙๑๒๐๒_0009.jpgคก.สบตุ๋ย-มงคลกาญจน์ ออกกำลังกายประกอบเสียงเพลง_๑๙๑๒๐๒_0011.jpgคก.สบตุ๋ย-มงคลกาญจน์ ออกกำลังกายประกอบเสียงเพลง_๑๙๑๒๐๒_0012.jpgคก.สบตุ๋ย-มงคลกาญจน์ ออกกำลังกายประกอบเสียงเพลง_๑๙๑๒๐๒_0017.jpgคก.สบตุ๋ย-มงคลกาญจน์ ออกกำลังกายประกอบเสียงเพลง_๑๙๑๒๐๒_0028.jpgคก.สบตุ๋ย-มงคลกาญจน์ ออกกำลังกายประกอบเสียงเพลง_๑๙๑๒๐๒_0021.jpgคก.สบตุ๋ย-มงคลกาญจน์ ออกกำลังกายประกอบเสียงเพลง_๑๙๑๒๐๒_0024.jpgคก.สบตุ๋ย-มงคลกาญจน์ ออกกำลังกายประกอบเสียงเพลง_๑๙๑๒๐๒_0022.jpg

ข่าวสารกิจกรรมอื่น ๆ