โครงการผู้สูงอายุเบาใจไขชีวิตเพื่อสร้างสุขภาพจิคที่ดีในอนาคต

หมวดหมู่ : ข่าวสารกิจกรรม ลงข่าวเมื่อ : วันที่ 2 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562, จำนวนคนดู : 101
ลดขนาดตัวอักษรเพิ่มขนาดตัวอักษร  สั่งพิมพ์ข่าวนี้

นายไพฑูรย์   โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร ได้มอบหมายให้ นายประดิษฐ์  เสริมสุข รองนายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร เป็นประธานในการเปิดโครงการผู้สูงอายุเบาใจไขชีวิตเพื่อสร้างสุขภาพจิคที่ดีในอนาคต ในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 ณ.ห้องประชุม รพ.สต.บ้านศรีหมวดเกล้า

ไฟล์ภาพประกอบ

คก.ผู้สูงอายุเบาใจไขชีวิต ชุมชนศรีหมวดเกล้า_๑๙๑๒๐๒_0001.jpgคก.ผู้สูงอายุเบาใจไขชีวิต ชุมชนศรีหมวดเกล้า_๑๙๑๒๐๒_0002.jpgคก.ผู้สูงอายุเบาใจไขชีวิต ชุมชนศรีหมวดเกล้า_๑๙๑๒๐๒_0003.jpgคก.ผู้สูงอายุเบาใจไขชีวิต ชุมชนศรีหมวดเกล้า_๑๙๑๒๐๒_0004.jpgคก.ผู้สูงอายุเบาใจไขชีวิต ชุมชนศรีหมวดเกล้า_๑๙๑๒๐๒_0005.jpgคก.ผู้สูงอายุเบาใจไขชีวิต ชุมชนศรีหมวดเกล้า_๑๙๑๒๐๒_0006.jpgคก.ผู้สูงอายุเบาใจไขชีวิต ชุมชนศรีหมวดเกล้า_๑๙๑๒๐๒_0007.jpgคก.ผู้สูงอายุเบาใจไขชีวิต ชุมชนศรีหมวดเกล้า_๑๙๑๒๐๒_0008.jpgคก.ผู้สูงอายุเบาใจไขชีวิต ชุมชนศรีหมวดเกล้า_๑๙๑๒๐๒_0009.jpgคก.ผู้สูงอายุเบาใจไขชีวิต ชุมชนศรีหมวดเกล้า_๑๙๑๒๐๒_0010.jpgคก.ผู้สูงอายุเบาใจไขชีวิต ชุมชนศรีหมวดเกล้า_๑๙๑๒๐๒_0012.jpgคก.ผู้สูงอายุเบาใจไขชีวิต ชุมชนศรีหมวดเกล้า_๑๙๑๒๐๒_0017.jpgคก.ผู้สูงอายุเบาใจไขชีวิต ชุมชนศรีหมวดเกล้า_๑๙๑๒๐๒_0018.jpgคก.ผู้สูงอายุเบาใจไขชีวิต ชุมชนศรีหมวดเกล้า_๑๙๑๒๐๒_0016.jpgคก.ผู้สูงอายุเบาใจไขชีวิต ชุมชนศรีหมวดเกล้า_๑๙๑๒๐๒_0013.jpg

ข่าวสารกิจกรรมอื่น ๆ