โครงการจิตอาสาพัฒนางานคัดกรองโรคไม่ติดต่อเรื้อรังและผู้สูงอายุ ปี2563 รพ.สต.บ้านแม่กืย

หมวดหมู่ : ข่าวสารกิจกรรม ลงข่าวเมื่อ : วันที่ 25 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2562, จำนวนคนดู : 94
ลดขนาดตัวอักษรเพิ่มขนาดตัวอักษร  สั่งพิมพ์ข่าวนี้

นายไพฑูรย์  โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร ได้มอบหมายให้ นายวันชัย  อินทะนัก สมาชิกสภาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร เป็นประธานในการเปิดโครงการจิตอาสาพัฒนางานคัดกรองโรคไม่ติดต่อเรื้อรังและผู้สูงอายุ ปี2563 รพ.สต.บ้านแม่กืย ในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2562 ณ.สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนบ้านหมอสม-วังแคว้ง

ไฟล์ภาพประกอบ

คก.จิตอาสาพัฒนางานคัดกรองโรคไม่ติดต่อ 63_๑๙๑๑๒๕_0004.jpgคก.จิตอาสาพัฒนางานคัดกรองโรคไม่ติดต่อ 63_๑๙๑๑๒๕_0006.jpgคก.จิตอาสาพัฒนางานคัดกรองโรคไม่ติดต่อ 63_๑๙๑๑๒๕_0007.jpgคก.จิตอาสาพัฒนางานคัดกรองโรคไม่ติดต่อ 63_๑๙๑๑๒๕_0008.jpgคก.จิตอาสาพัฒนางานคัดกรองโรคไม่ติดต่อ 63_๑๙๑๑๒๕_0010.jpgคก.จิตอาสาพัฒนางานคัดกรองโรคไม่ติดต่อ 63_๑๙๑๑๒๕_0013.jpgคก.จิตอาสาพัฒนางานคัดกรองโรคไม่ติดต่อ 63_๑๙๑๑๒๕_0015.jpgคก.จิตอาสาพัฒนางานคัดกรองโรคไม่ติดต่อ 63_๑๙๑๑๒๕_0017.jpgคก.จิตอาสาพัฒนางานคัดกรองโรคไม่ติดต่อ 63_๑๙๑๑๒๕_0021.jpgคก.จิตอาสาพัฒนางานคัดกรองโรคไม่ติดต่อ 63_๑๙๑๑๒๕_0025.jpgคก.จิตอาสาพัฒนางานคัดกรองโรคไม่ติดต่อ 63_๑๙๑๑๒๕_0002.jpgคก.จิตอาสาพัฒนางานคัดกรองโรคไม่ติดต่อ 63_๑๙๑๑๒๕_0018.jpgคก.จิตอาสาพัฒนางานคัดกรองโรคไม่ติดต่อ 63_๑๙๑๑๒๕_0014.jpg

ข่าวสารกิจกรรมอื่น ๆ