โครงการป้องกันปัญหาการบาดเจ็บของระบบกล้ามเนื้อและข้อจากการทำงานชุมชนศรีหมวดเกล้า

หมวดหมู่ : ข่าวสารกิจกรรม ลงข่าวเมื่อ : วันที่ 25 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2562, จำนวนคนดู : 79
ลดขนาดตัวอักษรเพิ่มขนาดตัวอักษร  สั่งพิมพ์ข่าวนี้

นายไพฑูรย์  โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร ได้มอบหมายให้ นายบุญส่ง  ทิวงค์ษา ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร เป็นประธานในการเปิดโครงการป้องกันปัญหาการบาดเจ็บของระบบกล้ามเนื้อและข้อจากการทำงานชุมชนศรีหมวดเกล้า ในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2562 ณ.ห้องประชุม รพ.สต.บ้านศรีหมวดเกล้า

ไฟล์ภาพประกอบ

ป้องกันปัญหาการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อ(ศรีห_1.jpgป้องกันปัญหาการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อ(ศรีห_2.jpgป้องกันปัญหาการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อ(ศรีห_3.jpgป้องกันปัญหาการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อ(ศรีห_4.jpgป้องกันปัญหาการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อ(ศรีห_7.jpgป้องกันปัญหาการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อ(ศรีห_10.jpgป้องกันปัญหาการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อ(ศรีห_13.jpgป้องกันปัญหาการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อ(ศรีห_14.jpgป้องกันปัญหาการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อ(ศรีห_15.jpgป้องกันปัญหาการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อ(ศรีห_16.jpgป้องกันปัญหาการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อ(ศรีห_18.jpg

ข่าวสารกิจกรรมอื่น ๆ