โครงการชุมชนลำปางตะวันตกร่วมใจออกกำลังกายเพื่อสุขภาพแบบประกอบเสียงเพลง

หมวดหมู่ : ข่าวสารกิจกรรม ลงข่าวเมื่อ : วันที่ 25 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2562, จำนวนคนดู : 85
ลดขนาดตัวอักษรเพิ่มขนาดตัวอักษร  สั่งพิมพ์ข่าวนี้

นายไพฑูรย์  ฌพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร ได้มอบหมายให้ นายนาคิน  อินทะปัญโญ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร เป็นประธานในการเปิดโครงการชุมชนลำปางตะวันตกร่วมใจออกกำลังกายเพื่อสุขภาพแบบประกอบเสียงเพลง ในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2562 ณ.ศาลาเอนกประสงค์วัดลำปางฝั่งตะวันตก

ไฟล์ภาพประกอบ

คก.ออกกำลังกายบ้านลำปางกลางตะวันตก 23112562_๑๙๑๑๒๕_0017.jpgคก.ออกกำลังกายบ้านลำปางกลางตะวันตก 23112562_๑๙๑๑๒๕_0015.jpgคก.ออกกำลังกายบ้านลำปางกลางตะวันตก 23112562_๑๙๑๑๒๕_0001.jpgคก.ออกกำลังกายบ้านลำปางกลางตะวันตก 23112562_๑๙๑๑๒๕_0002.jpgคก.ออกกำลังกายบ้านลำปางกลางตะวันตก 23112562_๑๙๑๑๒๕_0003.jpgคก.ออกกำลังกายบ้านลำปางกลางตะวันตก 23112562_๑๙๑๑๒๕_0004.jpgคก.ออกกำลังกายบ้านลำปางกลางตะวันตก 23112562_๑๙๑๑๒๕_0006.jpgคก.ออกกำลังกายบ้านลำปางกลางตะวันตก 23112562_๑๙๑๑๒๕_0007.jpgคก.ออกกำลังกายบ้านลำปางกลางตะวันตก 23112562_๑๙๑๑๒๕_0008.jpgคก.ออกกำลังกายบ้านลำปางกลางตะวันตก 23112562_๑๙๑๑๒๕_0009.jpgคก.ออกกำลังกายบ้านลำปางกลางตะวันตก 23112562_๑๙๑๑๒๕_0010.jpgคก.ออกกำลังกายบ้านลำปางกลางตะวันตก 23112562_๑๙๑๑๒๕_0013.jpgคก.ออกกำลังกายบ้านลำปางกลางตะวันตก 23112562_๑๙๑๑๒๕_0014.jpg

ข่าวสารกิจกรรมอื่น ๆ