โครงการส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพประชากรกลุ่มเสี่ยงเขต รพ.สต.บ้านกาด

หมวดหมู่ : ข่าวสารกิจกรรม ลงข่าวเมื่อ : วันที่ 5 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2562, จำนวนคนดู : 278
ลดขนาดตัวอักษรเพิ่มขนาดตัวอักษร  สั่งพิมพ์ข่าวนี้

นายไพฑูรย์  โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร ได้มอบหมายให้ นายวันชัย  อินทะนัก สมาชิกสภาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร เป็นประธานในการเปิดโครงการส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพประชากรกลุ่มเสี่ยงเขต รพ.สต.บ้านกาด ในวันที่ 4 สิงหาคม 2562 ณ.ศาลาเอนกประสงค์วัดกาดใต้

ไฟล์ภาพประกอบ

การส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพ รพ.สต.บ้านกาด_๑๙๐๘๐๕_0003.jpgการส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพ รพ.สต.บ้านกาด_๑๙๐๘๐๕_0001.jpgการส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพ รพ.สต.บ้านกาด_๑๙๐๘๐๕_0005.jpgการส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพ รพ.สต.บ้านกาด_๑๙๐๘๐๕_0016.jpgการส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพ รพ.สต.บ้านกาด_๑๙๐๘๐๕_0020.jpgการส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพ รพ.สต.บ้านกาด_๑๙๐๘๐๕_0024.jpgการส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพ รพ.สต.บ้านกาด_๑๙๐๘๐๕_0026.jpgการส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพ รพ.สต.บ้านกาด_๑๙๐๘๐๕_0027.jpgการส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพ รพ.สต.บ้านกาด_๑๙๐๘๐๕_0014.jpgการส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพ รพ.สต.บ้านกาด_๑๙๐๘๐๕_0017.jpgการส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพ รพ.สต.บ้านกาด_๑๙๐๘๐๕_0025.jpgการส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพ รพ.สต.บ้านกาด_๑๙๐๘๐๕_0007.jpgการส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพ รพ.สต.บ้านกาด_๑๙๐๘๐๕_0006.jpgการส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพ รพ.สต.บ้านกาด_๑๙๐๘๐๕_0020.jpg

ข่าวสารกิจกรรมอื่น ๆ