โครงการชุมชนกลางทุ่ง ปลอดโฟมบรรจุอาหาร ลดรับ ลดให้ ลดใช้พลาสติก

หมวดหมู่ : ข่าวสารกิจกรรม ลงข่าวเมื่อ : วันที่ 5 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2562, จำนวนคนดู : 149
ลดขนาดตัวอักษรเพิ่มขนาดตัวอักษร  สั่งพิมพ์ข่าวนี้

นายไพฑูรย์  โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร ได้มอบหมายให้ นายน้อม  สุวรรณวงค์ และนายภวัต  ใจแก้วแดง สมาชิกสภาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร เป็นประธานในการเปิดโครงการชุมชนกลางทุ่ง ปลอดโฟมบรรจุอาหาร ลดรับ ลดให้ ลดใช้พลาสติก ในวันที่ 4 สิงหาคม 2562 ณ.ศาลาเอนกประสงค์บ้านกลางทุ่ง

ไฟล์ภาพประกอบ

คก. อันตรายจากการใช้โฟมบรรจุอาหาร บ้านกลางทุ่ง_๑๙๐๘๐๕_0002.jpgคก. อันตรายจากการใช้โฟมบรรจุอาหาร บ้านกลางทุ่ง_๑๙๐๘๐๕_0003.jpgคก. อันตรายจากการใช้โฟมบรรจุอาหาร บ้านกลางทุ่ง_๑๙๐๘๐๕_0004.jpgคก. อันตรายจากการใช้โฟมบรรจุอาหาร บ้านกลางทุ่ง_๑๙๐๘๐๕_0005.jpgคก. อันตรายจากการใช้โฟมบรรจุอาหาร บ้านกลางทุ่ง_๑๙๐๘๐๕_0007.jpgคก. อันตรายจากการใช้โฟมบรรจุอาหาร บ้านกลางทุ่ง_๑๙๐๘๐๕_0008.jpgคก. อันตรายจากการใช้โฟมบรรจุอาหาร บ้านกลางทุ่ง_๑๙๐๘๐๕_0010.jpgคก. อันตรายจากการใช้โฟมบรรจุอาหาร บ้านกลางทุ่ง_๑๙๐๘๐๕_0014.jpgคก. อันตรายจากการใช้โฟมบรรจุอาหาร บ้านกลางทุ่ง_๑๙๐๘๐๕_0028.jpgคก. อันตรายจากการใช้โฟมบรรจุอาหาร บ้านกลางทุ่ง_๑๙๐๘๐๕_0027.jpgคก. อันตรายจากการใช้โฟมบรรจุอาหาร บ้านกลางทุ่ง_๑๙๐๘๐๕_0030.jpgคก. อันตรายจากการใช้โฟมบรรจุอาหาร บ้านกลางทุ่ง_๑๙๐๘๐๕_0032.jpgคก. อันตรายจากการใช้โฟมบรรจุอาหาร บ้านกลางทุ่ง_๑๙๐๘๐๕_0031.jpgคก. อันตรายจากการใช้โฟมบรรจุอาหาร บ้านกลางทุ่ง_๑๙๐๘๐๕_0026.jpg

ข่าวสารกิจกรรมอื่น ๆ