โครงการการใช้ยาปฎิชีวนะอย่างสมเหตุผลในชุมชนบ้านหลวง

หมวดหมู่ : ข่าวสารกิจกรรม ลงข่าวเมื่อ : วันที่ 5 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2562, จำนวนคนดู : 182
ลดขนาดตัวอักษรเพิ่มขนาดตัวอักษร  สั่งพิมพ์ข่าวนี้

นายไพทูรย์  โพธิ์ทอง นายเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร ได้มอบหมายให้ นางพรทิพย์  ว่องเชิงค้า สมาชิกสภาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร เป็นประธานในการเปิดโครงการการใช้ยาปฎิชีวนะอย่างสมเหตุผลในชุมชนบ้านหลวง ในวันที่ 4 สิงหาคม 2562 ณ.ศาลาเอนกประสงค์บ้านหลวง

ไฟล์ภาพประกอบ

การใช้ยาปฎิชีวนะ บ้านหลวง_๑๙๐๘๐๕_0002.jpgการใช้ยาปฎิชีวนะ บ้านหลวง_๑๙๐๘๐๕_0003.jpgการใช้ยาปฎิชีวนะ บ้านหลวง_๑๙๐๘๐๕_0006.jpgการใช้ยาปฎิชีวนะ บ้านหลวง_๑๙๐๘๐๕_0008.jpgการใช้ยาปฎิชีวนะ บ้านหลวง_๑๙๐๘๐๕_0009.jpgการใช้ยาปฎิชีวนะ บ้านหลวง_๑๙๐๘๐๕_0010.jpgการใช้ยาปฎิชีวนะ บ้านหลวง_๑๙๐๘๐๕_0011.jpgการใช้ยาปฎิชีวนะ บ้านหลวง_๑๙๐๘๐๕_0012.jpgการใช้ยาปฎิชีวนะ บ้านหลวง_๑๙๐๘๐๕_0005.jpg

ข่าวสารกิจกรรมอื่น ๆ