โครงการอบรมให้ความรู้สร้างเสริมสุขภาพ ไม่ล้ม ไม่ลืม ไม่ซึมเศร้า ผู้สูงอายุบ้านสำเภา

หมวดหมู่ : ข่าวสารกิจกรรม ลงข่าวเมื่อ : วันที่ 5 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2562, จำนวนคนดู : 217
ลดขนาดตัวอักษรเพิ่มขนาดตัวอักษร  สั่งพิมพ์ข่าวนี้

นายไพฑูรย์  โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร ได้มอบหมายให้ นายสมยศ  โพธิ์ทอง ประธานสภาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร เป็นประธานในการเปิดโครงการอบรมให้ความรู้สร้างเสริมสุขภาพ ไม่ล้ม ไม่ลืม ไม่ซึมเศร้า ผู้สูงอายุบ้านสำเภา ในวันที่ 4 สิงหาคม 2562 ณ.ศาลาเอนกประสงค์บ้านสำเภา

ไฟล์ภาพประกอบ

คก.ไม่ล้ม ไม่ลืม บ.สำเภา_๑๙๐๘๐๕_0003.jpgคก.ไม่ล้ม ไม่ลืม บ.สำเภา_๑๙๐๘๐๕_0008.jpgคก.ไม่ล้ม ไม่ลืม บ.สำเภา_๑๙๐๘๐๕_0005.jpgคก.ไม่ล้ม ไม่ลืม บ.สำเภา_๑๙๐๘๐๕_0007.jpgคก.ไม่ล้ม ไม่ลืม บ.สำเภา_๑๙๐๘๐๕_0002.jpgคก.ไม่ล้ม ไม่ลืม บ.สำเภา_๑๙๐๘๐๕_0014.jpgคก.ไม่ล้ม ไม่ลืม บ.สำเภา_๑๙๐๘๐๕_0013.jpgคก.ไม่ล้ม ไม่ลืม บ.สำเภา_๑๙๐๘๐๕_0011.jpgคก.ไม่ล้ม ไม่ลืม บ.สำเภา_๑๙๐๘๐๕_0010.jpgคก.ไม่ล้ม ไม่ลืม บ.สำเภา_๑๙๐๘๐๕_0003.jpg

ข่าวสารกิจกรรมอื่น ๆ