โครงการการควบคุมโรคหนอนพยาธิของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯชุมชนกอกชุม

หมวดหมู่ : ข่าวสารกิจกรรม ลงข่าวเมื่อ : วันที่ 30 เดือน กรกฏาคม พ.ศ. 2562, จำนวนคนดู : 152
ลดขนาดตัวอักษรเพิ่มขนาดตัวอักษร  สั่งพิมพ์ข่าวนี้

นายไพฑูรย์  โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร ได้มอบหมายให้ นายบุญส่ง  ทิวงค์ษา ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี เป็นประธานในการเปิด โครงการการควบคุมโรคหนอนพยาธิของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯชุมชนกอกชุม ในวันที่ 30 กรกฏาคม 2562 ณ.ศาลาเอนกประสงค์วัดกอกชุม

ไฟล์ภาพประกอบ

หนอนพยาธิ บ้านกอกชุม_๑๙๐๗๓๐_0001.jpgหนอนพยาธิ บ้านกอกชุม_๑๙๐๗๓๐_0003.jpgหนอนพยาธิ บ้านกอกชุม_๑๙๐๗๓๐_0007.jpgหนอนพยาธิ บ้านกอกชุม_๑๙๐๗๓๐_0006.jpgหนอนพยาธิ บ้านกอกชุม_๑๙๐๗๓๐_0008.jpgหนอนพยาธิ บ้านกอกชุม_๑๙๐๗๓๐_0010.jpgหนอนพยาธิ บ้านกอกชุม_๑๙๐๗๓๐_0012.jpgหนอนพยาธิ บ้านกอกชุม_๑๙๐๗๓๐_0014.jpgหนอนพยาธิ บ้านกอกชุม_๑๙๐๗๓๐_0017.jpgหนอนพยาธิ บ้านกอกชุม_๑๙๐๗๓๐_0013.jpg

ข่าวสารกิจกรรมอื่น ๆ