โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To Be Number One ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา ชุมชนป่าตัน

หมวดหมู่ : ข่าวสารกิจกรรม ลงข่าวเมื่อ : วันที่ 30 เดือน กรกฏาคม พ.ศ. 2562, จำนวนคนดู : 96
ลดขนาดตัวอักษรเพิ่มขนาดตัวอักษร  สั่งพิมพ์ข่าวนี้

นายไพฑูรย์  โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร ได้มอบหมายให้ นายสมยศ  โพธิ์ทอง ประธานสภาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร เป็นประธานในการเปิดโครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To Be Number One ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา ชุมชนป่าตัน ในวันที่ 28 กรกฏาคม 2562 ณ.ศาลาเอนกประสงค์วัดบ้านป่าตันกุมเมือง

ไฟล์ภาพประกอบ

To be number one ป่าตันกุมเมือง_๑๙๐๗๓๐_0007.jpgTo be number one ป่าตันกุมเมือง_๑๙๐๗๓๐_0006.jpgTo be number one ป่าตันกุมเมือง_๑๙๐๗๓๐_0013.jpgTo be number one ป่าตันกุมเมือง_๑๙๐๗๓๐_0010.jpgTo be number one ป่าตันกุมเมือง_๑๙๐๗๓๐_0016.jpgTo be number one ป่าตันกุมเมือง_๑๙๐๗๓๐_0017.jpgTo be number one ป่าตันกุมเมือง_๑๙๐๗๓๐_0019.jpgTo be number one ป่าตันกุมเมือง_๑๙๐๗๓๐_0015.jpgTo be number one ป่าตันกุมเมือง_๑๙๐๗๓๐_0018.jpgTo be number one ป่าตันกุมเมือง_๑๙๐๗๓๐_0023.jpgTo be number one ป่าตันกุมเมือง_๑๙๐๗๓๐_0025.jpg

ข่าวสารกิจกรรมอื่น ๆ