โครงการประชาชนร่วมใจแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกชุมชนบ้านบุญเกิด

หมวดหมู่ : ข่าวสารกิจกรรม ลงข่าวเมื่อ : วันที่ 30 เดือน กรกฏาคม พ.ศ. 2562, จำนวนคนดู : 114
ลดขนาดตัวอักษรเพิ่มขนาดตัวอักษร  สั่งพิมพ์ข่าวนี้

นายไพฑูรย์  โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร ได้มอบหมายให้ นายบุญส่ง  ทิวงศ์ษา ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และนายอ็อด  ตาเต็มดวง สมาชิกสภาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร เป็นประธานในการเปิดโครงการประชาชนร่วมใจแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกชุมชนบ้านบุญเกิด ในวันที่ 28 กรกฏาคม 2562 ณ.ศาลาเอนกประสงค์บ้านบุญเกิด

ไฟล์ภาพประกอบ

ไข้เลือดออกบุญเกิด_๑๙๐๗๓๐_0004.jpgไข้เลือดออกบุญเกิด_๑๙๐๗๓๐_0005.jpgไข้เลือดออกบุญเกิด_๑๙๐๗๓๐_0006.jpgไข้เลือดออกบุญเกิด_๑๙๐๗๓๐_0008.jpgไข้เลือดออกบุญเกิด_๑๙๐๗๓๐_0007.jpgไข้เลือดออกบุญเกิด_๑๙๐๗๓๐_0011.jpgไข้เลือดออกบุญเกิด_๑๙๐๗๓๐_0012.jpgไข้เลือดออกบุญเกิด_๑๙๐๗๓๐_0013.jpgไข้เลือดออกบุญเกิด_๑๙๐๗๓๐_0014.jpgไข้เลือดออกบุญเกิด_๑๙๐๗๓๐_0010.jpg

ข่าวสารกิจกรรมอื่น ๆ